Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 7 października o godzinie 11.00. ZG ZASP spotkał się na swoim kolejnym 30 posiedzeniu. Zebranie poprowadził Kol. Wiceprezes Cezary Domagała zgodnie z zaplanowanym i przyjętym porządkiem obrad. Najistotniejszym tematem były sprawy związane z wejściem w życie nowego Statutu ZASP, zatwierdzonym przez KRS z dniem 25 września 2019r.

Przedstawiony i omówiony został wstępny harmonogram działań związany z podjęciem obligatoryjnych terminowych prac i zadań do wykonania w okresie 6 miesięcy do zwołania WZD ZASP zgodnie z zapisami nowego Statutu w celu wyboru nowych władz naszego stowarzyszenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.

Omówiono treść formularza ,, Deklaracja członkowska ZASP” w celu jego zatwierdzenia. Omówiono treść uchwały dot. przynależności członka ZASP do odpowiedniej Sekcji. W związku z wygaśnięciem mandatów Zarządów i członków Sekcji nierepartycyjnych podjęto dyskusję na temat powołania przez ZG ZASP koordynatorów tych Sekcji. Rozważano również optymalny termin w jakim powinien zostać zwołany WZD ZASP z uwzględnieniem wszystkich wymaganych działań, które muszą być wykonane do chwili zwołania. Podjęte zostały przez ZG wymagane Uchwały a z uwagi na określone ramy czasowe, postanowiono w dniu 21 października 2019r. zwołać posiedzenie z udziałem Przewodniczących Oddziałów i obecnie Sekcyjnych koordynatorów ZG ZASP  w celu przedstawienia i omówienia harmonogramu i kalendarza działań oraz niezbędnych dokumentów, które będą wymagane od członków ZASP do przeprowadzanej procedury.

ZG ZASP podjął Uchwały o charakterze finansowym:

w sprawie  zasiłku pogrzebowego, stawek dla Komisji Egzaminu Eksternistycznego dla aktora dramatu, przesunięcia środków z rezerwy dla GKR, udzielenia zapomogi członkowi Sekcji Dramatu z budżetu ww. Sekcji.

Udzielono patronatów honorowych; 11 edycji Festiwalu Era Schaeffera, Spektaklowi Ostatnie Pas oraz 18 edycji CINEMAFORUM – Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych. Zaakceptowano wniosek Sekcji Tańca i Baletu dot. projektu ,,Świąteczna Paczka”. Zarząd Główny wystosuje list intencyjny do ZAiKSu w sprawie projektu przedstawianego przez Kol. Filipa Frątczaka.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W dniu 1 lutego 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 54. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym, w aplikacji TEAMS. W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz kierownik biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design