Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 21 października 2019 r. Zarząd Główny spotkał się na kolejnym 31 posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego podzielone było na dwie części obrad.

W części pierwszej posiedzenia Zarząd Główny skoncentrował się na bieżących informacjach i podjęciu niezbędnych działań, związanych z zaplanowanym harmonogramem dotyczącym  realizacji przepisów przejściowych na mocy nowo zatwierdzonego Statutu ZASP.

Podjęte zostały zaplanowane Uchwały, w tym Uchwała o terminie LX WZD ZASP przewidzianego na 27-28 kwietnia 2020 r. Zwołanie LX WZD ZASP nastąpi w drodze odrębnej Uchwały po wystosowaniu odrębnego pisma do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej sprawie.  Podjęto również Uchwały w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, w sprawie Umowy ze Spółką Centralna Sp. z o. o, przyjęcia do DAW nowych pensjonariuszy. Udzielono patronatu honorowego Międzynarodowemu Festiwalowi Bardów. Omówiono bieżące pisma w sprawach różnych, które wpłynęły do ZG ZASP w okresie pomiędzy obradami Zarządu Głównego ZASP, oraz prośby o interwencje.

Część druga posiedzenia Zarządu Głównego ZASP odbyła się z udziałem zaproszonych przedstawicieli Oddziałów i Sekcji.

Prowadzący obrady Wiceprezes Cezary Domagała, omówił kilka istotnych spraw przekazując je w ramach pkt. 2. – Informacji Prezesa – dotyczyły one między innymi, zamiaru powołania zespołu do spraw PR, po zakończeniu toczącego się końcowego etapu rozmów, który ma na celu  pozyskanie przez ZASP merytorycznie przygotowanej osoby w tym zakresie. Przekazane zostały informacje o spotkaniu przedstawicieli ZG ZASP z Agencją Kreacji Teatru Telewizji. Podpisane wcześniej porozumienie otworzyło możliwość kontynuacji dalszych rozmów o zakresie i kierunku planowanej współpracy. Udzielono informacji i wyjaśnień o aktualnym stanie prac nad projektem ustawy – Status Artysty z prośbą o zgłaszanie uwag.

Następnie przystąpiono do omówienia najważniejszego punktu obrad, czyli przedstawienia informacji dotyczących sposobu i realizacji przepisów przejściowych nowego Statutu ZASP. Dyrektor Generalny ZASP Andrzej Gajewski wraz z mecenasem Grzegorzem Rybickim, omówili kolejność podjętych już i następujących do wykonania działań prawnych i organizacyjnych, które muszą być realizowane. W tym reorganizacja w Sekcjach branżowych poprzez przyporządkowanie członków ZASP wg podziału na członków repartycyjnych i nierepartycyjnych. Omówiono harmonogram działań. Przekazano informację o powołaniu koordynatorów Sekcji nierepartycyjnych w celu przygotowania i realizacji procedur wyborczych. Przedstawiony i omówiony został tryb oraz forma zgłoszeń na wybory delegatów i Zarządów Sekcji, które zostaną szczegółowo opisane w odpowiednio przygotowanych regulaminach. Podana została informacja o terminie LX WZD ZASP. Przekazano również informację o zamiarze ustanowienia pełnomocnictw dla byłych Zarządów Sekcji w celu umożliwienia kontynuacji dalszych prac i zaplanowanych zadań w ramach posiadanych budżetów do końca 2019 r. Podana została informacja na temat funkcjonowania i zasad tworzenia przyszłych budżetów Oddziałów. We wszystkich sprawach i omawianych tematach toczyły się dyskusje podejmowane przez uczestników obrad, wyjaśniane były wątpliwości kierowane w zapytaniach, oraz sugerowane warianty rozwiązań. Zadeklarowana została pomoc prawna dla realizacji wymaganych procedur.

Kolejne posiedzenie ZG ZASP zaplanowano na 4 listopada 2019 r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W siedzibie ZASP-u odbyła się dzisiaj konferencja prasowa, będąca reakcją Zarządu Głównego oraz dyrektora generalnego na opublikowany wcześniej na platformie obywatelskiej Avaaz - "List do Aktorek i Aktorów".
W dniu 6 września 2021r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 64. posiedzeniu, przewidzianym i prowadzonym w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. W posiedzeniu tym udział wzięli: prezes ZASP, członkowie ZG ZASP, przewodniczący i sekretarz GKR ZASP, dyrektor generalny Biura ZASP, rzecznik prasowy ZASP oraz kierownik i pracownik Biura ZG ZASP.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design