Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 4 listopada 2019 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na kolejnym 32. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego ZASP odbywało się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przy udziale Prezesa ZASP Pawła Królikowskiego i obecnych członków ZG ZASP. Zebranie prowadził Wiceprezes Cezary Domagała.

Omówiono zagadnienia o charakterze organizacyjno-prawnym i podjęto Uchwały w sprawie:

sposobu opiniowania wniosków osób, oczekujących na przyjęcie w poczet członków ZASP o statusie nierepartycyjnym, zatwierdzono niezbędne wewnętrzne dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych, zatwierdzono po dyskusji wewnętrzne „Zasady głosowania w trybie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Zarządu Głównego ZASP”, zatwierdzono teksty jednolite regulaminów „GUSTAW” i „Zasad udzielania rekomendacji/patronatów przez ZASP”, podjęto decyzję o wykonaniu dokumentacji remontu elewacji budynku przy Al. Ujazdowskich 45 i ul. Mokotowskiej 58. Do zebrania ofert na wykonanie tejże dokumentacji upoważniono Dyrektora Generalnego ZASP pana Andrzeja Gajewskiego. Zarząd Główny ZASP na wniosek komisji ds. inkasa  i repartycji ZASP podjął 8 Uchwał w sprawach repartycyjnych.

Na posiedzenie w dniu 4 listopada br. zaproszona została osoba, która ma zająć się sprawami PR w ZASP, która zarekomendowana została członkom ZG ZASP na podstawie wcześniej prowadzonej rekrutacji.

W zakresie punktu obrad dotyczącego Informacji Sekretarza ZG ZASP rozpatrzono złożone pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego ZASP pisma, wnioski i prośby o różnym charakterze, między innymi: w sprawie wsparcia finansowego, udostepnienia sali na spotkanie autorskiego z twórcami publikacji pt. „Basiu zatańczymy” i projekcje filmu dokumentalnego poświęconego pamięci Barbary Bitnerówny i Witolda Grucy; w sprawie wsparcia rzeczowego w uzgodnionym zakresie dotyczącego nagrody w konkursie scenograficznym o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala 2019 r. w ramach konkursu organizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach, w sprawie oddelegowania przez Zarząd Główny przedstawiciela do kontaktów ze Związkiem Zawodowym Aktorów Polskich (ZG ZASP wyznaczył kol. Tomasza Grochoczyńskiego).

Podjęta została również Uchwała o ustanowieniu pełnomocnictw upoważniających byłe Zarządy Sekcji do działań związanych z realizacją  wcześniej zaplanowanych zadań, spotkań i inicjatyw w obrębie środków budżetowych przewidzianych na 2019 r.

W wolnych głosach i wnioskach omówiono bieżące zagadnienia zgłaszane na posiedzeniu przez członków ZG ZASP. Omawiana była między innymi sprawa: wyłonienia przedstawiciela ZASP do komisji konkursowej na dyrektora Teatru „Guliwer” w Warszawie, wniosku o odznaczenie dla kol. Witolda Sadowego w związku z jego jubileuszem.

Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego zaplanowano na 18 listopada 2019 r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design