Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 34. posiedzeniu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego w pełnym składzie osobowym. W posiedzeniu brali również udział: Członek GKR, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa ZASP, kancelaria prawna. Obrady prowadził Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Priorytetem obrad było ponowne omówienie projektu Regulaminu Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji uzupełnionego poprawkami. Przyjęto załącznik z planem terminów wyznaczających Pierwsze Plenarne Zebrania Sekcji.

 W dalszej części posiedzenia Zarząd Główny zatwierdził Uchwały przewidziane w porządku obrad: opinie w sprawie przyjęć członków o statusie repartycyjnym,  następnie przyjął w poczet członków o statusie repartycyjnym osoby wnioskujące. Zatwierdzono wzór tabeli budżetowej dla Oddziałów ZASP. Udzielono jednorazowego pełnomocnictwa Przewodniczącemu Oddziału ZASP w Krakowie do podpisania załączonych dokumentów.

W związku z zawartą przez ZASP umową z kancelarią prawną Bukowski & Wspólnicy, Dyrektor przedstawił Zarządowi Głównemu  informacje dotyczące realizacji zakresu wynikającego z zapisów umownych i tryb przyjętych rozliczeń.

Zarząd Główny odniósł się do wątpliwości zgłaszanych przez członków repartycyjnych w związku z naliczaniem tantiem. Uznano, że na stronie internetowej ZASP ukaże się komunikat wyjaśniający sygnalizowane wątpliwości: „W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne. Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem”.

W związku z pytaniami i pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi,  Zarząd Główny  ZASP zwrócił się do kancelarii prawnej o przygotowanie wykładni prawnej dotyczącej  zasad i możliwości kandydowania do organów ZASP zgodnej z obowiązującym Statutem.

Kolejnym tematem posiedzenia były zgromadzone do dnia 22 listopada br. wnioski do programu „Niepodległa 2020”. Uzgodniono, że ostateczną decyzję w sprawie wyboru wniosku Zarząd Główny podejmie na kolejnym posiedzeniu w dniu 2 grudnia br.

Przedstawiono i przekazano pełnomocnikowi ds. odznaczeń wniosek o medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” z rekomendacji Oddziału ZASP we Wrocławiu. Pozytywnie rozpatrzono pismo z wnioskiem pełnomocników Sekcji Teatrów Lalkowych w sprawie partnerskiej współpracy z Polskim Ośrodkiem Lalkarskim – POLUNIMA.

Przekazane zostały również Zarządowi Głównemu inne bieżące informacje, o zorganizowaniu wyjazdu pensjonariuszy DAW na spektakl do teatru Rampa na zaproszenie dyrektora teatru, o zaplanowanym na 2 grudnia br. spotkaniu Zespołu z udziałem przedstawicieli ZASP w sprawie kontynuacji rozmów dot. „Statusu Artysty” w Instytucie Chopina.

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego wyznaczony został za tydzień, 2 grudnia 2019 r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design