Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 2 grudnia 2019 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 35. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego odbywało się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. W posiedzeniu brali również udział: Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa, kancelaria prawna. Obrady prowadził Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Zarząd Główny ZASP kolejny raz omawiał i analizował Regulamin Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji, wyjaśniane były kwestie sporne, niejasności dotyczące aspektów prawnych i organizacyjnych, dokonano uzupełnień i niezbędnych korekt. Po uzgodnieniach założono, że przyjęcie w/w Regulaminu nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 r. Kierownik Kancelarii w  Biurze ZASP udzieliła zebranym informacji w sprawie postępu działań związanych z przygotowaniami do WZD ZASP, jak również przedstawiła Zarządowi Głównemu ZASP pytania, jakie nasunęły się w toku prac przygotowawczych o naturze prawno-organizacyjnej do rozważenia i oceny.

W kolejności procedowano blok Uchwał organizacyjnych, dotyczący zatwierdzania opinii w sprawie spełniania kryteriów i przyjęcia w poczet członków ZASP o statusie repartycyjnym oraz  w poczet członków o statusie nierepartycyjnym, w  sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Odznaczeń. Podjęto uchwały o charakterze finansowym dot. zasad dysponowania środkami finansowymi na kontach ZASP oraz zasad udzielania pełnomocnictw do gospodarowania finansami ZASP. Podjęto decyzję o korekcie Budżetu ZASP na rok 2019 i w sprawie zasad finansowania Oddziałów ZASP w roku 2020. Zatwierdzono uzupełnione wnioski Pełnomocników Sekcji Krytyków Teatralnych i wniosku Pełnomocników Sekcji Teatrów Lalkowych. Rozpatrzono pozytywnie wniosek o przyjęcie do DAW.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Generalny przedstawił informację o planie kosztów związanych z przygotowaniem do WZD ZASP w 2020 r. w ramach współpracy z kancelarią prawną Bukowski & Wspólnicy. Zaplanowano również zaproszenie na kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ZASP mecenasa Marka Bukowskiego.

Dyskutowano również nad propozycją Skarbnika ZASP dotyczącą rozszerzenia w praktyce formuły procedury zawieszenia członkostwa i objęcia nią również członków zalegających z płatnością składek powyżej 24 miesięcy. W kontekście dyskusji był problem ściągalności i możliwość uzupełnienia zaległych składek.

Omówiono wnioski złożone do Zarządu Głównego do programu dotacyjnego „Niepodległa” 2020. Podjęto stosowną uchwałę w tym zakresie.

Wyrażono potrzebę wystosowania apelu  upominającego do koordynatorów Sekcji Estrady w sprawie uwzględniania w spotkaniach i uroczystościach sekcyjnych również członków z Oddziałów terenowych, między innymi z Oddziału w Gdańsku.

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego wyznaczono na dzień 16 grudnia 2019 r. Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zakończono.

Sekretarz Zarządu Głównego  ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W siedzibie ZASP-u odbyła się dzisiaj konferencja prasowa, będąca reakcją Zarządu Głównego oraz dyrektora generalnego na opublikowany wcześniej na platformie obywatelskiej Avaaz - "List do Aktorek i Aktorów".
W dniu 6 września 2021r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 64. posiedzeniu, przewidzianym i prowadzonym w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. W posiedzeniu tym udział wzięli: prezes ZASP, członkowie ZG ZASP, przewodniczący i sekretarz GKR ZASP, dyrektor generalny Biura ZASP, rzecznik prasowy ZASP oraz kierownik i pracownik Biura ZG ZASP.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design