Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 16 grudnia Zarząd Główny ZASP zebrał się na 36 posiedzeniu, przystępując do obrad zgodnie z przyjętym porządkiem dziennym. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyła GKR, Dyrektor Generalny ZASP, Głowna Księgowa ZASP, Kancelaria prawna ZASP, pracownicy Biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała. Zaproszonym przez Zarząd Głównym gościem był mecenas M. Bukowski z Kancelarii prawnej Bukowski & Wspólnicy.

Mecenas M. Bukowski udzielił obszernych wyjaśnień dotyczących przebiegu dotychczasowej współpracy i rozliczeń finansowych na podstawie zawartej umowy z ZASP. Omawiano wątpliwości prawne związane z aneksem do umowy dotyczące zakresu dalszych prac i zobowiązań, jak również wątpliwości, co do interpretacji zaliczenia wykazanych godzin prac kancelarii na rzecz ZASP. Na szereg postawionych pytań przez członków Zarządu, dotyczących bieżącego wydatkowania środków na kancelarię prawną zaplanowanych w budżecie ZASP, wyjaśnień udzielał Dyrektor Generalny ZASP. Po długiej dyskusji ustalono, że decyzja o kontynuacji dalszej współpracy warunkowana będzie określeniem przez dotychczasową kancelarię zewnętrzną kwoty brzegowej na podstawie szczegółowego określonego zakresu dokumentów do wykonania oraz związanych z tym konsultacji prawnych. Podjęcie decyzji w tej kwestii Zarząd Główny zaplanował na kolejne posiedzenie.

Przedstawiciele Zarządu Głównego z Wiceprezesem Cezarym Domagałą w trakcie zarządzonej przerwy w posiedzeniu udali się do sali konferencyjnej na uroczyste wręczenie Nagrody im. A.  Nardellego. Gospodarzami uroczystości byli pełnomocnicy Sekcji Krytyków Teatralnych ZASP. Z kolei w tym samym czasie na uroczyste spotkanie świąteczne w Skolimowie do DAW udali się ustaleni przedstawiciele Zarządu Głównego w trzyosobowym składzie z Wiceprezes Małgorzatą Kożuchowską. Po przerwie Zarząd Główny kontynuował obrady zgodnie z porządkiem dziennym obrad. Przystąpiono do podejmowania zaplanowanych uchwał. Zarząd Główny zatwierdził Regulamin Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji. Przyjął pakiet 13 uchwał dotyczących zwołania w określonych terminach Pierwszych Plenarnych Zebrań Sekcji ZASP. Ustanowiono koordynatorów Zarządu Głównego do spraw sekcji repartycyjnych, oraz podjęto uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka ZASP. Zatwierdzony został pakiet 8 uchwał o charakterze finansowych dot. złożonych wniosków przez pełnomocników Sekcji oraz dot. premii za II- półrocze dla pracowników Biura Zarządu Głównego i pracowników DAW. Podjęto również uchwałę dotyczącą przyznania nagrody dla wieloletniego pracownika biura na zakończenie pracy. W dalszej części posiedzenia przystąpiono do podejmowania w kolejności 8 uchwał o charakterze organizacyjnym dot. przyjmowania członków o statusie repartycyjnym i nierepartycyjnym, oraz w sprawie określenia przynależności członka do sekcji podstawowej. Przyjęto pakiet 6 uchwał repartycyjnych. Rozpatrzono wniosek o dotację zwrotną dot. wieczoru urodzinowego i promocji książki Witolda Sadowego „Przekraczam Setkę”. Przyjęto informację Dyrektora Generalnego w sprawie złożonych ofert na wykonanie dokumentacji remontu elewacji oraz o powierzeniu obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych firmie AllSafe Sp. z. o.o. Omówiono wniosek kolegów z Oddziału w Szczecinie. Przekazane zostały bieżące informacje organizacyjne i techniczne dot. prac Zarządu Głównego. Po wyczerpaniu porządku obrady posiedzenie zakończono.

Kolejny termin posiedzenia Zarządu Głównego ZASP ustalony został na dzień 23 grudnia 2019 r. z uwagi na taką konieczność z powodu dużej ilości prac i obowiązków do wykonania w nieprzekraczalnych terminach.

Sekretarz Zarządu Głównego  ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design