“Dlaczego Zarząd nie działa”

“Dlaczego Zarząd nie działa”

Wyjaśnienie powodu paraliżu Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie

Szanowne Koleżanki, Koledzy z Oddziału ZASP w Warszawie 

Być może nie wszyscy wiedzą dlaczego w tym trudnym dla całego środowiska momencie nasz Zarząd nie może podejmować żadnych uchwał i decyzji. Oto krótkie wyjaśnienie powodu paraliżu Zarządu.

Po rezygnacji Cezarego Domagały z funkcji Przewodniczącego Oddziału ZASP w Warszawie (dn.10.02.2020r.) należało uzupełnić skład członków Zarządu. Anna Golc, pełniąca do 10.02.2020 r. funkcję Skarbnika w Zarządzie automatycznie została Przewodniczącą Oddziału z listy przewodniczących, zgodnie ze statutem ZASP, regulaminem Oddziału i opinią mec. Grzegorza Rybickiego. 

Dnia 20.02.2020r. zostało zwołane posiedzenie Zarządu Oddziału przez dwójkę wiceprzewodniczących: Marlenę Miarczyńską i Ryszarda Rembiszewskiego w celu ustalenia składu Zarządu. Należy zaznaczyć, że wiedzą w sprawie przejęcia funkcji Przewodniczącego przez Annę Golc Wiceprzewodniczący dysponowali już w chwili rozpoczęcia posiedzenia. 

Do pełnego składu Zarządu brakowało więc tylko jednej osoby, ale należało przeprowadzić głosowanie, ponieważ Kol. Danuta Renz i Maciej Makowski (obecni na omawianym zebraniu) mieli tyle samo głosów na branej pod uwagę liście kandydatów. W posiedzeniu uczestniczyli także: sekretarz Aleksander Trąbczyński, jako prowadzący zebranie, Oddziałowa Komisja Rewizyjna, jako głos doradczy w składzie: Dorota Bierkowska (przewodnicząca) i Aniceta Ochnicka (sekretarz) oraz pracownik Biura Katarzyna Świerzbińska.

Po oświadczeniu woli Anny Golc, w którym zgodziła się na pełnienie funkcji Przewodniczącej Oddziału i jednocześnie rezygnacji z funkcji Skarbnika Oddziału (czego wymaga Statut), Kol. Marlena Miarczyńska i Kol. Ryszard Rembiszewski jednocześnie złożyli swoje rezygnacje z udziału w Zarządzie (wcześniej przygotowane i wydrukowane), które w efekcie skutkują sparaliżowaniem funkcjonowania Zarządu (wg. statutu: „W trakcie kadencji w drodze uzupełnienia może zostać zmieniona najwyżej połowa składu organu”). Na znak protestu, przeciwko takiemu działaniu Wiceprzewodniczących, swoje rezygnacje złożyli z funkcji Przewodniczącej i Sekretarza OKR Dorota Bierkowska, Aniceta Ochnicka, a później także członek OKR Rafał Zawierucha.

Oddział ZASP w Warszawie w trakcie trwania kadencji Przewodniczącego Cezarego Domagały wykazywał dużą aktywność. Wiele aktywności powstało z inicjatywy i przy bezpośrednim zaangażowaniu m.in. Anny Golc (100-lecie ZASP, Scena SPATiF, funkcjonowanie strony Oddziału i Facebook’a, złożony wniosek do programu Niepodległa). W obecnej sytuacji istnieje tzw. „zarząd kadłubowy” w składzie: Przewodnicząca Anna Golc i Sekretarz Aleksander Trąbczyński, tzn. wszelkie możliwości uchwał czy decyzji zostały zamrożone do czasu zwołania przez Zarząd Główny ZASP Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie (decyzja GKR ZASP) w celu wybrania nowego Przewodniczącego i nowego Zarządu na ten krótki czas do Walnego Zjazdu Delegatów. 

Uważamy, że wszystkim członkom Oddziału należy się wiedza w jaki sposób wszelka działalność Oddziału została zablokowana, dlatego postanowiliśmy upublicznić powyższe wyjaśnienie na podstawie oświadczenia OKR z dnia 08 marca 2020r. do GKR i ZG oraz na podstawie relacji osób obecnych na zebraniu zarządu oddziału w dniu 20.02 2020r. 

Dorota Bierkowska
Anna Golc
Maciej Makowski
Aniceta Ochnicka
Katarzyna Świerzbińska
Aleksander Trąbczyński

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design