1% podatku
Licznik odwiedzin : 493122
Logo
30-09-2015

Nadzwyczajny Walny Zjazd

Uprzejmie informujemy, że Nadzwyczajny LVII Walny Zjazd odbędzie się
w dniu 9 listopada 2015 r.

Prawo

Uproszczono funkcjonowanie zawodów artystycznych w Polsce
03-02-2017

Uproszczono funkcjonowanie zawodów artystycznych w Polsce

Od 30 listopada 2015 r. w przepisach pojawiła się definicja pracownika artystycznego. Ponadto od 1 stycznia 2016 r. w nowych przepisach o ekwiwalentach pieniężnych wyjaśniono wątpliwości w ich rozliczaniu.

 

Czytaj całość
Teatr ma prawo zwolnić aktora w związku ze zmianą repertuaru
03-02-2017

Teatr ma prawo zwolnić aktora w związku ze zmianą repertuaru

PYTANIE: Teatrem zarządza nowy dyrektor artystyczny. Jego plan działalności na lata 2016/2017 przewiduje zmianę profilu artystycznego teatru. Trzech aktorów otrzymało wypowiedzenia umów o pracę. Dyrekcja teatru tylko w przypadku jednej osoby kwestionuje jej umiejętności zawodowe. Jako podstawę wypowiedzenia umów wskazano przede wszystkim brak ról dla zwalnianych osób. Czy pracownicy maja podstawę do skierowania pozwu do sądu pracy z żądaniem przywrócenia do pracy?

Czytaj całość
Cztery ważne zmiany organizacyjne w instytucjach kultury
03-02-2017

Cztery ważne zmiany organizacyjne w instytucjach kultury

Od 30 listopada 2015 r. wprowadzono zasadę ciągłości kierowania instytucjami kultury. Jej efektem jest możliwość czasowego powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej do czasu powołania jej dyrektora. Wprowadzono też nowy typ funduszu tworzonego przez instytucje kultury, który ma ułatwić raportowanie o stanie ich finansów. Nowością jest także wyłączenie jawności wysokości wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługi lub realizującego dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej.

Czytaj całość
Kto pokrywa koszty konkursu na dyrektora teatru, który przeprowadza organizator
03-02-2017

Kto pokrywa koszty konkursu na dyrektora teatru, który przeprowadza organizator

Pytanie: W konkursie wyrażają swoje opinie przedstawiciele ministerstwa kultury, stowarzyszeń twórczych, związków zawodowych, organizatora. Część z tych osób musi na konkurs przyjechać innych miast, a nawet zza granicy. Kto powinien pokryć wydatki na hotel, przejazdy tych osób – organizator? Czy RIO nie uzna, że takie wydatki samorządu są nieuzasadnione? Jak rozliczać wszelkie koszty przy konkursach na dyrektora teatru?

 

Czytaj całość
Jak uniknąć błędów przy powołaniu dyrektora IK
03-02-2017

Jak uniknąć błędów przy powołaniu dyrektora IK

Zasadniczym trybem powołania dyrektora instytucji jest tryb konsultacyjny. Przy jego zastosowaniu nie trzeba rozpisywać konkursu na stanowisku dyrektora. Warunkiem jest przeprowadzenie stosownych konsultacji oraz uzyskanie opinii związków zawodowych działających w danej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

 

Czytaj całość
Ile osób może kierować instytucją kultury
03-02-2017

Ile osób może kierować instytucją kultury

W żadnej instytucji kultury, działającej na podstawie przepisów ustawy o działalności kulturalnej, nie można utworzyć kolegialnego  organu zarządzającego np. zarządu.

 

Czytaj całość
Współpraca ZASP z Wydawnictwem WiP
03-02-2017

Współpraca ZASP z Wydawnictwem WiP

Szanowni Państwo
Z satysfakcją pragniemy poinformować wszystkich naszych użytkowników, że 2 lutego 2017 roku została podpisana Umowa o Współpracę między ZASP – Stowarzyszeniem Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji a Wydawnictwem Wiedza i Praktyka – jednym z największych wydawnictw informacji fachowych w Polsce.

Czytaj całość