Licznik odwiedzin : 2593702
Logo

Prawo

Kontrola GIODO w instytucji kultury
22-03-2018

Kontrola GIODO w instytucji kultury

Strach przed GIODO stale narasta. Co się stanie, jeżeli pracownicy Biura GIODO pojawią się w instytucji kultury? Dowiedz się, do czego są uprawnieni, i jakie prawa Ci przysługują.

Czytaj całość
Czy w instytucji kultury trzeba sporządzać rachunki do umów zlecenia i o dzieło
22-03-2018

Czy w instytucji kultury trzeba sporządzać rachunki do umów zlecenia i o dzieło

Nie ma przepisów bezwzględnie wymagających sporządzanie rachunków do każdej wypłaty dokonywanej w ramach umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Jednak ze względów dowodowych oraz praktycznych zaleca się stosowanie takich rachunków. Dzięki niemu w przejrzysty sposób przedstawione są wyliczenia należnych składek ZUS i podatku, a jego akceptacja przez pracodawcę i osobę zatrudnioną potwierdza fakt rozliczenia pracy wykonanej w danym okresie.

Czytaj całość
Gdzie można odnaleźć aktualne tabele wynagrodzeń pracowników instytucji kultur
12-03-2018

Gdzie można odnaleźć aktualne tabele wynagrodzeń pracowników instytucji kultur

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tabele zaszeregowań pracowników instytucji kultury powinny być określone przez samego pracodawcę, tj. samą instytucję, we własnych przepisach zakładowych tj. w układzie zbiorowym (jeżeli takowy został zawarty) lub w regulaminie wynagradzania. Każda z instytucji może dziś samodzielnie i całkowicie niezależnie ustalić własne tabele zaszeregowań, kwalifikacji i wynagrodzeń.

Czytaj całość
Gdzie powinny się znajdować akta osobowe dyrektora
12-03-2018

Gdzie powinny się znajdować akta osobowe dyrektora

Akta osobowe dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy powinny być prowadzone i przechowywane w tych jednostkach.

Czytaj całość
10 kardynalnych błędów w statucie instytucji kultury, które decydują, że zostanie on uchylony
12-03-2018

10 kardynalnych błędów w statucie instytucji kultury, które decydują, że zostanie on uchylony

Statut jest „konstytucją” dla danej instytucji kultury. Dlatego też jego zapisy muszą być precyzyjne i prawidłowo sformułowane oraz zgodne z obowiązującymi ustawami. Nie mogą zawierać ani braków formalnych, ani błędów merytorycznych.

Czytaj całość
Czy organizator może ukarać dyrektora naganą lub upomnieniem
12-03-2018

Czy organizator może ukarać dyrektora naganą lub upomnieniem

Organizator nie pełni funkcji pracodawcy w stosunku do dyrektora samorządowej instytucji kultury w sensie bieżącego nadzoru i kontroli wykonywania stosunku pracy. Dlatego też nie może stosować wobec niego kar porządkowych.

Czytaj całość
Gdzie uregulować kompetencje dyrektora oraz jego zastępców
12-03-2018

Gdzie uregulować kompetencje dyrektora oraz jego zastępców

Przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zawierają zaledwie kilka przepisów o kompetencjach dyrektora i jego zastępców. Wszystko zależy od uregulowań statutowych, jednak uprawnienia i obowiązki dyrektora mogą pochodzić jeszcze z Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy. Jak zatem ustalić kompetencje zastępcy?

Czytaj całość
Dyrektor może uniknąć sprawy w sądzie dzięki mediacji
14-09-2017

Dyrektor może uniknąć sprawy w sądzie dzięki mediacji

Konflikty, nieporozumienia, spory. Rozwiązanie ich to dla każdego dyrektora teatru perspektywa spędzania wielu godzin w sądach. Można tego uniknąć dzięki instytucji mediacji, której od stycznia 2016 roku ustawodawca nadał nowe życie.

 

Czytaj całość
Jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie instytucji kultury
14-09-2017

Jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie instytucji kultury

Do najważniejszych aktów wewnętrznego prawa instytucji kultury należy statut. Statut jest niejako „konstytucją” danej instytucji. Ustala on władze instytucji, zakres działania i ramy organizacyjne.

 

Czytaj całość
Chałtury artystów – tylko za zgodą dyrektora
25-04-2017

Chałtury artystów – tylko za zgodą dyrektora

Pytanie: Jak wygląda w przepisach kwestia dodatkowego zatrudnienia muzyków z filharmo-nii miejskiej? Część z nich podejmuje inne zajęcia zarobkowe, np. gra w klubach, prowadzi lekcje w różnych szkołach i domach kultury. Czy osoby te mogą zatrudniać się w innych miejscach na podstawie umów o pracę? 

Czytaj całość
1 2