Licznik odwiedzin : 3271560
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Uchwały 2016

Uchwały 2016 

 19 grudnia 2016 r.
Nr 173 w sprawie: podziału opłat od „urządzeń i czystych nośników” i uruchomienie tym samym wypłatna rzecz uprawnionych w sferze audio Przyjęta
Nr 172 w sprawie: wypłaty wynagrodzeń z tytułu reemisji otrzymanej od operatorów sieci kablowych za lata 2013-2014 Przyjęta
Nr 171 w sprawie: przyznania środków finansowych na spotkanie wigilijne Kapituły Członków Zasłużonych ZASP Przyjęta
Nr 170 w sprawie: refundacji kosztów dla Oddziału ZASP w Krakowie Przyjęta
Nr 169 w sprawie: zatwierdzenia Tabeli stanowisk i stawek wynagrodzenia zasadniczego brutto w DAW Przyjęta
Nr 168 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego Przyjęta
Nr 167 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Udostępniania Dokumentów Przyjęta
 12 grudnia 2016 r.
Nr 163 w sprawie: rekomendacji dla kol. Teresy Stępień-Nowickiej Przyjęta
Nr 162 w sprawie: dofinansowania Zarządu Oddziału ZASP Bydgoszcz-Toruń Przyjęta
Nr 160 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 159 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 131/2016 Zarządu Głównego ZASP z dnia 10 października 2016 r. Przyjęta
Nr 158 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Sekcji Reżyserów ZASP Przyjęta
Nr 157 w sprawie: przeniesienia głosowania w sprawie Regulaminu Udostępniania Dokumentów Przyjęta
Nr 156 w sprawie: zatwierdzenia treści protokołu posiedzenia Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
 28 listopada 2016 r.
Nr 154 w sprawie: uruchomienia wypłaty kwot wynagrodzeń otrzymanych z Telewizji PULS Sp. z o. o. za rok 2014 Przyjęta
Nr 153 w sprawie: proporcjonalnego podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych z Telewizji PULS Sp. z o. o. za rok 2014 Przyjęta
Nr 152 w sprawie: przeksięgowania kwot Przyjęta
Nr 151 w sprawie: przeksięgowania kwot Przyjęta
Nr 150 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 149 w sprawie: objęcia patronatem honorowym cyklu koncertów pt. „Retro w samo południe” organizowanych przez Grodziskie Centrum Kultury Przyjęta
Nr 148 w sprawie: objęcia patronatem honorowym książki „Warszawskie Sezony Teatralne 1944-1949” autorstwa p. Tomasza Mościckiego Przyjęta
Nr 147 w sprawie: pokrycia kosztów druku wkładki z polemiką Prezesa Olgierda Łukaszewicza z Księgą Jubileuszową ZASP Przyjęta
Nr 146 w sprawie: inicjatywy Prezesa Olgierda Łukaszewicza Przyjęta
Nr 145 w sprawie: zatwierdzenia prowizorium budżetowego ZASP na rok 2017 Przyjęta
Nr 144 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p. Tomaszowi Grochoczyńskiemu Przewodniczącemu Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie, p. Cezaremu Domagale Wiceprzewodniczącemu Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie i p. Danucie Renz Skarbnikowi Oddziału ZASP w Warszawie pełnomocnictwa do założenia konta w Raiffeisen POLBANK Przyjęta
Nr 143 w sprawie: w sprawie zmiany w budżecie Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP za rok 2016 Przyjęta
 24 października 2016 r.
Nr 139 w sprawie: zatwierdzenia stanowiska Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 138 w sprawie: zawarcia udzielenia patronatu honorowego Międzynarodowemu Festiwalowi Bardów Przyjęta
Nr 137 w sprawie: refundacji kosztów remontu w siedzibie Oddziału ZASP w Gdańsku Przyjęta
 10 października 2016 r.
Nr 135 w sprawie: wypłaty zasiłku pogrzebowego Przyjęta
Nr 134 w sprawie: zawarcia umowy z biegłym rewidentem na dokonanie badania rocznego sprawozdania finansowego ZASP za rok 2016 Przyjęta
Nr 133 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Sekcji Tańca i Baletu ZASP Przyjęta
Nr 132 w sprawie: przejęcia na rzecz majątku ZASP środków z tytułu niepodjętych wynagrodzeń artystów wykonawców/twórców Przyjęta
Nr 131 w sprawie: wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej Przyjęta
Nr 130 w sprawie: przyjęcia do DAW  Przyjęta
Nr 129 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr...117.../2016 Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
 26 września 2016 r.
Nr 125 w sprawie: uruchomienia wypłaty kwot otrzymanych od nadawcy Telewizji PULS Sp. z o. o. Przyjęta
Nr 124 w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od nadawcy Telewizji PULS SP. z o. o. Przyjęta
Nr 123 w sprawie: uruchomienia wynagrodzeń aktorskich otrzymanych od nadawcy „STOPKLATKA TV” S.A. za rok 2015 Przyjęta
Nr 122 w sprawie: podziału kwot otrzymanych od „STOPKLATKA TV” S.A. za rok 2015 Przyjęta
Nr 121 w sprawie: powołania kol. Alicji Choińskiej na członka Komisji Spraw Zagranicznych ZASP Przyjęta
Nr 120 w sprawie: dofinansowania „Zaduszek Teatralnych” organizowanych przez Oddział ZASP w Szczecinie Przyjęta
Nr 119 w sprawie: dofinansowania koncertu  „EVA Q AKCJA” Ewa Kuklińska ROCK & BROADWAY SHOW!” Przyjęta
 12 września 2016 r.
Nr 117 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej pani Ireny Omiecińskiej Przyjęta
Nr 116 w sprawie: wyjazdu służbowego kol. Barbary Zawady na kongres FIA do Sao Paulo Przyjęta
Nr 115 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr...94.../2016 Zarządu Głównego ZASP z dnia 8 lipca 2016 roku Przyjęta
Nr 114 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Oddziału ZASP w Warszawie Przyjęta
Nr 113 w sprawie: odwołania kol. Małgorzaty Moskalewicz z funkcji członka Komisji Spraw Zagranicznych ZASP Przyjęta
Nr 112 w sprawie: zatwierdzenia treści protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 111 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP w dniu  12 września  2016 r. Przyjęta
26 sierpnia 2016 r.  
Nr 110 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego Festiwalowi Komedii TALIA Przyjęta
Nr 109 w sprawie: przyjęcia do DAW  Przyjęta
Nr 108 w sprawie: przyjęcia do DAW Przyjęta
Nr 107 w sprawie: przyjęcia do DAW Przyjęta
Nr 106 w sprawie: przyjęcia do DAW Przyjęta
Nr 105 w sprawie: zatwierdzenia treści protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 104 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP w dniu  26 sierpnia 2016 roku Przyjęta
 8 lipca 2016 r.
Nr 103 w sprawie: klasyfikacji serialu „Malanowscy i Partnerzy” Przyjęta
Nr 102 w sprawie: rozliczenia wynagrodzeń otrzymanych od TVP S.A. za rok 2015  Przyjęta
Nr 101 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych od nadawcy programu telewizyjnego  „Kino Polska” za rok 2015 Przyjęta
Nr 100 w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od nadawcy programu telewizyjnego „Kino Polska” za rok 2015  Przyjęta
Nr 99 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Przyjęta
Nr 98 w sprawie: akceptacji umowy z kancelarią prawną Przyjęta
Nr 97 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego jubileuszowi 65-lecia Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie Przyjęta
Nr 96 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego projektowi „Zapis czasu – notacje kulturalne- teatr” realizowanemu przez Fundację Projektów autorskich Ars Creatori Przyjęta
Nr 95 w sprawie: przystąpienia do realizacji Europejskiego Forum ZASP w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 Przyjęta
Nr 94 w sprawie: wyjazdu służbowego kol. Barbary Zawady na kongres FIA do Sao Paulo Przyjęta
 13 czerwca 2016 r.
Nr 90 w sprawie: przyznania pracownikom Biura Zarządu Głównego ZASP oraz pracownikom Domu Artystów Weteranów w Skolimowie premii Przyjęta
Nr 89 w sprawie: dofinansowania uroczystości Dnia Aktora Weterana organizowanej przez Oddział ZASP w Katowicach Przyjęta
Nr 88 w sprawie: dofinansowania II Zlotu ZASP – spotkania integracyjnego ZASP w Gorzowie Wielkopolskim  Przyjęta
Nr 87 w sprawie: utworzenia subkonta Przyjęta
Nr 85 w sprawie: wyjazdu służbowego kol. Barbary Zawady na kongres FIA do Sao Paulo Nie przyjęta
 30 maja 2016 r.
Nr 82 w sprawie: uruchomienia wypłat kwot wynagrodzeń z otrzymanych od Telewizji POLSAT Sp. z o. o. za rok 2015  Przyjęta
Nr 81 w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych z Telewizji POLSAT Sp. z o. o. za rok 2015  Przyjęta
Nr 80 w sprawie: naliczenia wynagrodzeń za nadania telewizyjne  Przyjęta
Nr 78 w sprawie: przeksięgowania sald pozostałych z rozliczeń nadań za filmy i seriale fabularne  Przyjęta
Nr 77 w sprawie: objęcia patronatem honorowym i przyznania nagrody finansowej VIII edycji Festiwalu Piosenki Literackiej "W ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI" im. Łucji Prus Przyjęta
Nr 76 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Gali Baletowej organizowanej przez Krakowską Akademię Tańca "L' Art de la Danse" Przyjęta
Nr 75 w sprawie: objęcia patronatem honorowym III Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych "Zwierciadła" Przyjęta
Nr 74 w sprawie: objęcia partonatem honorowym Gali Baletu organizowanej przez Fundację "Fouette" Nie przyjęta
Nr 73 w sprawie: udzielenia dyrektor Domu Artystów Weteranów Scen Polskich W Konstancinie-Jeziornej pełnomocnictwa ZASP Przyjęta
 6 maja 2016 r.
Nr 70 w sprawie: wsparcia konferencji naukowej organizowanej przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza  Przyjęta
Nr 69 w sprawie: przyjęcia do Domu artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej  Nie przyjęta
Nr 68 w sprawie: przyjęcia do Domu artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej  Przyjęta
Nr 67 w sprawie: przyjęcia do Domu artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej  Przyjęta
 15 kwietnia 2016 r.
Nr 65 w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń z tytułu nadań audycji radiowych w Polskim Radio S.A. za rok 2015 Przyjęta
Nr 64 w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń za nadania artystycznych wykonań aktorów w programach nadawanych przez spółkę TVN S.A. w 2015 roku Przyjęta
Nr 63 w sprawie: przyznania nagrody rzeczowej na festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolność” 2016 Przyjęta
Nr 62 w sprawie: zatwierdzenia instrukcji „Zasady planowania i rozliczania wydatków w Sekcjach i Oddziałach ZASP” Przyjęta
 11 kwietnia 2016 r.
Nr 57 w sprawie: dofinansowania nagrody Sekcji Teatrów Muzycznych Przyjęta
Nr 56 w sprawie: dofinansowania Nagrody im. Andrzeja Nardellego przyznawanej przez Sekcję Krytyków Teatralnej
Przyjęta
Nr 54 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego 9. Ogólnopolskim Spotkaniom Filmowym KAMERALNE LATO Przyjęta
NR 53 w sprawie: zatwierdzenia logotypu SPATIF Przyjęta
Nr 52 w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Głównego ZASP Piotra Bogusława Jędrzejczaka na koordynatora Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Przyjęta
Nr 51 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych ZASP na Pełnomocnika Zarządu Głównego ZASP ds. Zagranicznych Przyjęta
Nr 50 w sprawie: powołania kol. Barbary Zawady na funkcję Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Przyjęta
Nr 49 w sprawie: odwołania kol. Sławomira Dolińca z funkcji Pełnomocnika Zarządu Głównego ZASP ds. Zagranicznych Przyjęta
Nr 48 w sprawie: odwołania kol. Sławomira Dolińca z funkcji przewodniczącego i członka Komisji Spraw Zagranicznych Przyjęta
Nr 47 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
 14 marca 2016 r.  
Nr 44 w sprawie: dofinansowania warsztatów „Gaga Intensive Summer Course 2016 Tel Aviv” Przyjęta
Nr 43 w sprawie: uruchomienia wypłat za wyświetlenia filmów z dubbingiem w kinach Przyjęta
Nr 42 w sprawie: uruchomienia wypłat za nadania dubbingu przez telewizję Polsat sp. z o.o. w 2015 r. Przyjęta
Nr 41 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 40 w sprawie: udzielenia dyrektor Domu Artystów Weteranów Scen Polskich W Konstancinie-Jeziornej pełnomocnictwa ZASP Przyjęta
Nr 39 w sprawie: odwołania pełnomocnictwa Przyjęta
Nr 38 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Międzynarodowego Konkursu Baletowego „ZŁOTE POINTY 2016” Przyjęta
Nr 37 w sprawie: objęcia patronatem honorowym festiwalu FOKA Przyjęta
Nr 36 w sprawie: objęcia patronatem honorowym ogólnopolskich eliminacji konkursu tanecznego Dance World Cup 2016 Przyjęta
22 luty 2016 r.
Nr 33 w sprawie: wyboru nowego najemcy lokali użytkowych Przyjęta
Nr 32 w sprawie: 50% kosztu uzyskania przychodu Przyjęta
Nr 31 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego X edycji Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolność” 2016.. Przyjęta
Nr 30 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego wydarzeniom artystycznym i edukacyjnym organizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w ramach działalności Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej. Przyjęta
Nr 29 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego projektowi „Kulturalne Mosty” Przyjęta
Nr 28 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 22 lutego 2016 r. Przyjęta
8 lutego 2016 r.
Nr 27 w sprawie: wyłonienia laureata nagrody im. Leona Schillera. Przyjęta
Nr 26 w sprawie: wyłonienia laureata nagrody im. Leona Schillera. Przyjęta
Nr 25 w sprawie: podziału Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
Nr 24 w sprawie: liczby laureatów Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
Nr 23 w sprawie: nagród artystycznych Przyjęta
Nr 22 w sprawie: udzielenia p. Urszuli Drzewińskiej Przewodniczącej Oddziału ZASP we Wrocławiu, p. Wandzie Ziembickiej-Has i p. Waldemarowi Staszewskiemu – członkom Oddziału ZASP we Wrocławiu, pełnomocnictw ZASP w związku z Europejską Stolicą Kultury – Wrocław 2016.
Przyjęta
Nr 21 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Festiwalu Kultury i Sztuki im. Bohdana Łazuki.
Przyjęta
Nr 20 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego festiwalowi Krakowskie Miniatury Teatralne.
Przyjęta
Nr 19 w sprawie: wypłaty zasiłku pogrzebowego. Przyjęta
Nr 18 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej. Przyjęta
Nr 17 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej.
Przyjęta
25 stycznia 2016 r.
Nr 14 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego Jędrzejowskiemu Festiwalowi Sztuki im. Ludwika Paka „Kulturalne PAKowanie”.
Przyjęta
Nr 13 w sprawie: udzielenia patronatu Mistrzostwom Aktorów w Pływaniu.
Przyjęta
Nr 12 w sprawie: zatwierdzenia Budżetu ZASP na rok 2016.
Przyjęta
Nr 11 w sprawie: zgody zarządu Głównego ZASP na prowadzenie działalności klubu aktora w Krakowie pod nazwą „SPATiF w Krakowie”.
Przyjęta
Nr 10 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej. Przyjęta
Nr 9 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej. Przyjęta
11 stycznia 2016 r.
Nr 5 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Funduszu Samopomocowego. Przyjęta
Nr 4 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej. Przyjęta
Nr 3 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej. Przyjęta
Nr 2 w sprawie: zatwierdzenia treści protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego ZASP. Przyjęta