Licznik odwiedzin : 2920000
Logo

Laureaci Forum Młodej Reżyserii

 

Jury w składzie: Dorota Ignatjew, Paweł Łysak, Maciej Nowak oraz Ewa
Gawłowska (sekretarz), postanowiło przyznać następujące nagrody:

- nagrodę główną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości
15 000 zł, Małgorzacie Wdowik, studentce V roku Wydziału Reżyserii Akademii
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, za przedstawienie „Piłkarze” na podstawie scenariusza Krzysztofa Szekalskiego, w uznaniu dla nowej, intrygującej narracji widowiska piłkarskiego.

W uzgodnieniu z fundatorem, jury postanowiło dokonać podziału nagrody
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i przyznać:
- nagrodę w wysokości 2 000 zł Aleksandrze Skorupie, studentce IV
roku Wydziału Reżyserii Dramatu PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, za
wyreżyserowanie monodramu „Wanda Wasilewska”, w uznaniu pracy z aktorką i
ujawnienia niebanalnego portretu postaci, która poległa pod naporem
historycznych stereotypów.

W związku z wysokim poziomem większości prezentacji nurtu OFF, dzięki
zgodzie Fundatora, czyli Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, przyznano również
dwie równorzędne nagrody w wysokości 4 000 zł każda:
- Klaudii Hartung-Wójciak, studentce III roku Wydziału Reżyserii
Dramatu PWST im. Ludwika Solskiego za reżyserię widowiska „Tkacze –
Historia jak z życia wzięta, a przez to bardzo smutna” na motywach
„Tkaczy” Gerharta Hauptmanna, za stworzenie polifonicznego widowiska
teatralnego o bardzo aktualnej wymowie.
- Grzegorzowi Jaremce, studentowi II roku Wydziału Reżyserii Dramatu
PWST im. Ludwika Solskiego, za reżyserię „Oczyszczonych” Sarah Kane w
tłumaczeniu Jacka Poniedziałka i Krzysztofa Warlikowskiego, za świeże i
osobiste odczytanie jednego z klasycznych tekstów współczesnej dramaturgii.

Nagrodę Dyrektora TR Warszawa Grzegorza Jarzyny "Debiut w TR" otrzymała
Klaudia Hartung-Wójciak (PWST im. L. Solskiego w Krakowie).

Foto Marta Walocha