Licznik odwiedzin : 3271459
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Uchwały 2015

Uchwały 2015 

14 grudnia 2015 r.
Nr 222 w sprawie: zmiany w budżecie GKR na rok 2015 Przyjęta
Nr 221 w sprawie: objęcia patronatem honorowym projektu ato.My Przyjęta
Nr 220 w sprawie: powołania Pani Danuty Renz na Pełnomocnika Zarządu Głównego ds. monitorowania oper i teatrów muzycznych, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego i Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. S. Hadyny. Przyjęta
Nr 219 w sprawie: składu komisji wybierającej nowego najemcę lokali użytkowych Przyjęta
Nr 218 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
30 listopada 2015 r.
Nr 215 w sprawie: zatwierdzenia treści Regulaminu dotyczącego zasad informowania o przedawniających się wypłatach z tytułu tantiem. Przyjęta
Nr 214 w sprawie: zmiany w "Zasadach podziału wynagrodzeń" stanowiących Załącznik nr 1 oraz "Terminów wypłaty wynagrodzeń" stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych ZASP. Przyjęta
Nr 213 w sprawie: przejęcia na rzecz majątku ZASP środków z tytułu niepodjętych wynagrodzeń artystów wykonawców/twórców za rok 2004 Przyjęta
Nr 212 w sprawie: przyznania pracownikom Biura Zarządu Głównego ZASP oraz pracownikom Domu Artystów Weteranów w Skolimowie premii. Przyjęta
Nr 211 w sprawie: wypłat diet dla członków władz Naczelnych ZASP. Przyjęta
Nr 210 w sprawie: zawarcia umowy z biegłym rewidentem na dokonanie badania rocznego sprawozdania finansowego ZASP za rok 2015. Przyjęta
26 października 2015 r.
Nr 207 w sprawie: składu komisji wybierającej Dyrektora Domu artystów weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej. Przyjęta
Nr 206 w sprawie: ustalenia kwoty zwrotu za nocleg dla Delegatów Przyjęta
Nr 205 w sprawie: ustalenia stawek za egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu. Przyjęta
Nr 204 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 63/2015 z dnia 9 marca 2015 r. Przyjęta
12 października 2015 r.
Nr 201 w sprawie: diety dla Komisji Statutowej Przyjęta
Nr 200 w sprawie: wyznaczenia reprezentanta Zarządu Głównego ZASP do Rady Programowej EC Łódź- Miasto Kultury Przyjęta
Nr 199 w sprawie: Zlotu – Ogólnopolskiego Forum ZASP 2016 Przyjęta
Nr 198 w sprawie: anulowania naliczonej diety Przyjęta
Nr 197 w sprawie: dofinansowania kosztów X Zaduszek Teatralnych organizowanych przez Oddział ZASP w Szczecinie Przyjęta
Nr 196 w sprawie: wyznaczenia wiceprezesa Krzysztofa Góreckiego do czynności związanych z wnioskami ZASP o odznaczenia państwowe i resortowe Przyjęta
Nr 195 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu Przyjęta
Nr 194 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego XIII edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów – „Teraz MY” Przyjęta
Nr 193 w sprawie: materiałów zjazdowych Przyjęta
Nr 192 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego LVII Walnego Zjazdu Delegatów ZASP Przyjęta
28 września 2015 r.
Nr 189 w sprawie: uruchomienia wypłaty i dokonania podziału wynagrodzenia otrzymanego od nadawcy programu telewizyjnego „KINO POLSKA” za rok 2014 Nieprzyjęta
Nr 188 w sprawie: uruchomienia wypłaty i dokonania podziału wynagrodzenia otrzymanego od nadawcy programu telewizyjnego „KINO POLSKA” za rok 2013 Przyjęta
Nr 187 w sprawie: uruchomienia wypłaty kwot pochodzących z opłat od „urządzeń i czystych nośników” ze sfery video za lata 2012-2013 Przyjęta
Nr 186 w sprawie: zatwierdzenia nowych „Tabel stawek wynagrodzeń należnych artystom wykonawcom aktorom oraz reżyserom i reżyserom dźwięku z tytułu nadań radiowych w Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia S.A.” Przyjęta
Nr 185 w sprawie: diet dla Komisji Statutowej ZASP Przyjęta
Nr 184 w sprawie: zwrotu kosztów podróży. Przyjęta
14 września 2015 r.
Nr 181 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Egzaminu Eksternistycznego Sekcji Tańca i Baletu ZASP Przyjęta
Nr 180 w sprawie: ogłoszenia konkursu na wynajem lokalu „Klub Aktora” Przyjęta
Nr 178 w sprawie: refundacji kosztów podróży Przyjęta
Nr 177 w sprawie: dofinansowania kosztów X Zaduszek Teatralnych organizowanych przez Oddział ZASP w Szczecinie Niepodjęta
Nr 176 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego wystawie plastycznej i seminarium historycznemu pt. „Pielgrzym Jan Paweł II” Przyjęta
Nr 175 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego wystawie plastycznej i seminarium historycznemu pt. „Pielgrzym Jan Paweł II” Przyjęta
Nr 174 w sprawie: wykorzystania środków finansowych uzyskanych z opłat za egzamin eksternistyczny Przyjęta
Nr 173 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla aktorów lalkarzy Przyjęta
Nr 172 w sprawie: zatwierdzenia protokołu nr 28 posiedzenia Zarządu Głównego ZASP z dnia 24.08.2015 r. Przyjęta
Nr 171 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
24 sierpnia 2015 r.
Nr 169 w sprawie: zatwierdzenia „Zasad kierowania do osób trzecich pism przez ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji („ZASP”)” Przyjęta
Nr 167 w sprawie: rozliczenia filmów i seriali fabularnych niedubbingowanych nadawanych w programach TV4 i TV6 za rok 2014 Przyjęta
Nr 166 w sprawie: rozliczenia wynagrodzeń za nadania widowisk pt. „Spotkania z Balladą” w programach Telewizji PULS Sp. z o.o. Przyjęta
Nr 165 w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń aktorskich za nadania filmów i seriali z dubbingiem przez Telewizję Polsat Sp. z o.o w 2014 roku Przyjęta
Nr 164 w sprawie: przyznania nagrody na Festiwalu Piosenki Literackiej „W Żółtych Płomieniach Liści im. Łucji Prus” w Białymstoku Przyjęta
Nr 163 w sprawie: ustalenia terminu Nadzwyczajnego LVII Walnego Zjazdu Delegatów ZASP Przyjęta
Nr 157 w sprawie: zatwierdzenia protokołu Nr24, Nr25, Nr26 i Nr27 posiedzenia Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 156 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP w dniu 24 sierpnia 2015 roku Przyjęta
20 lipca 2015 r.
Nr 155 w sprawie: delegacji osoby do komisji konkursowej w wypadku, gdy ZASP może wysłać tylko jednego przedstawiciela Przyjęta
Nr 154 w sprawie: zmian w „Zasadach podziału wynagrodzeń” Przyjęta
Nr 153 w sprawie: zmian w „Zasadach podziału wynagrodzeń” Przyjęta
Nr 152 w sprawie: ustalenia stawek wartości punktów dla programów PULS i PULS 2 od dnia 1 stycznia 2014 roku Przyjęta
Nr 151 w sprawie: ustalenia stawek wartości punktu dla programów PULS i PULS 2 do dnia 31 grudnia 2013 roku Przyjęta
Nr 150 w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń za nadania artystycznych wykonań aktorów w programach nadawanych przez spółkę ITI Neovision S.A. w 2014 roku oraz ustalenia proporcji podziału wynagrodzenia za okres 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r. Przyjęta
15 czerwca 2015 r.
Nr 145 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Komisji ds. Statusu Artysty Przyjęta
Nr 144 w sprawie: atwierdzenia nowego brzmienia Załącznika nr 2 do Uchwały nr 2/2013 z dnia 14.01.2013 r. w sprawie zasad naliczania składek członkowskich w ZASP Przyjęta
Nr 142 w sprawie: odwołania kol. Elżbiety Czerwińskiej z funkcji członka Komisji ds. Statusu Artysty Przyjęta
Nr 141 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie „Porozumienia” pomiędzy ZASP- Stowarzyszeniem Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji a Fundacją Artystów Weteranów Scen Polskich Przyjęta
Nr 140 w sprawie: objęcia patronatem honorowym 33. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze Przyjęta
Nr 139 w sprawie: objęcia stałym patronatem honorowym działalności pierwszego w Polsce Zawodowego Teatru Osób Niepełnosprawnych „TEATR O.N.” Przyjęta
Nr 138 w sprawie: objęcia honorowym patronatem VII edycji Festiwalu Piosenki Literackiej „W ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI: im. Łucji Prus Przyjęta
8 czerwca
Nr 136 w sprawie: dofinansowania spotkania integracyjnego ZASP w Gorzowie Wlkp. Przyjęta
Nr 135 w sprawie: konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu Przyjęta
Nr 133 w sprawie: diety za miesiąc maj dla Wiceprezesa Piotra Głowackiego Przyjęta
Nr 131 w sprawie: akceptacji treści oświadczenia Przyjęta
25 maja 2015 r.
Nr 129 w sprawie: zasad rozliczania zryczałtowanych wynagrodzeń Przyjęta
Nr 128 w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od Telewizji PULS Sp. z o.o. Przyjęta
Nr 127 w sprawie: rozliczenia wynagrodzeń z tytułu nadawania audycji radiowych przez Polskie Radia S.A. w roku 2014 Przyjęta
Nr 126 w sprawie: rozliczenia ryczałtu z Telewizji Polskiej S.A. za rok 2014 Przyjęta
Nr 125 w sprawie: podziału kwot otrzymanych od „STOPKLATKA TV” S.A. za rok 2014 Przyjęta
Nr 124 w sprawie: wypłat kwot wynagrodzeń pochodzących z rozliczenia filmów i seriali fabularnych nadawanych w programach Telewizji POLSAT Sp. z o. o. w roku 2014 Przyjęta
Nr 123 w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych za program „TV 6” za rok 2014 Przyjęta
Nr 122 w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od Telewizji POLSAT Sp. z o. o. za rok 2014 Przyjęta
Nr 121 w sprawie: wyboru Kol. Piotra Bogusława Jędrzejczaka na Wiceprezesa Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 120 w sprawie: powołania p. Henryka Giero do komisji egzaminacyjnej egzaminu eksternistycznego dla adeptów tańca Przyjęta
Nr 119 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Komisji ds. Statusu Artysty Przyjęta
Nr 118 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego dwóm koncertom z okazji 80. urodzin Witolda Zapały Przyjęta
Nr 115 w sprawie: powołania Kol. Ewy Heine na członka Komisji „Ogólnopolska Kasa Pomocy Zdrowotnej” Przyjęta
Nr 114 w sprawie: odwołania Kol. Piotra Głowackiego z funkcji Pełnomocnika ds. Skolimowa Przyjęta
Nr 113 w sprawie: odwołania Kol. Piotra Głowackiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 111 w sprawie: akceptacji treści oświadczenia Przyjęta
11 maja 2015 r.
Nr 109 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego ZASP za rok 2014 i przekazania do Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP do zatwierdzenia Przyjęta
Nr 108 w sprawie: opłacenia faktury dot. wystąpienia do Księgi Rekordów Guinnessa Przyjęta
Nr 107 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Udostępniania Dokumentów Przyjęta
Nr 106 w sprawie: powołania kol. Alicji Choińskiej na członka Komisji „Ogólnopolska Kasa Pomocy Zdrowotnej” Przyjęta
Nr 105 w sprawie: odwołania kol. Marii Mielnikow z funkcji członka Komisji „Ogólnopolska Kasa Pomocy Zdrowotnej” Przyjęta
27 kwietnia 2015 r.
Nr 102 w sprawie: akceptacji treści komunikatu Przyjęta
Nr 101 w sprawie: stawek wynagrodzeń w zakresie nośników audiowizualnych Przyjęta
Nr 100 w sprawie: uruchomienia wypłat otrzymanych od nadawcy TVN S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2014 Przyjęta
Nr 99 w sprawie: seriali paradokumentalnych Przyjęta
Nr 98 w sprawie: akceptacji warunków finansowych umowy generalnej z Telewizja Polską S.A. Przyjęta
Nr 97 w sprawie: objęcia patronatem i przyznania nagrody rzeczowej oraz finansowej na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi Przyjęta
Nr 96 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego konkursowi „Piękne Głosy w Lubuskim” Przyjęta
Nr 95 w sprawie: przesunięcia terminu zwołania Nadzwyczajnego 57 Walnego Zjazdu Delegatów ZASP Przyjęta
Nr 94 w sprawie: powołania pana Krzysztofa Torończyka na eksperta ZASP w zakresie zarządzania i finansów Przyjęta
Nr 93 w sprawie: odrzucenia „Projektu dla kancelarii prawnej” Przyjęta
13 kwietnia 2015 r.
Nr 91 w sprawie: skierowania informacji Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 89 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego 8. Ogólnopolskim Spotkaniom Filmowym Kameralne Lato Przyjęta
Nr 88 w sprawie: zatwierdzzenia protokołu Nr 19 posiedzenia Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 86 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 13 kwietnia 2015 Przyjęta
23 marca 2015 r.
Nr 85 w sprawie: Nadzwyczajnego LVII Walnego Zjazdu Delegatów ZASP Przyjęta
Nr 83 w sprawie: zmiany w „Zasadach podziału wynagrodzeń” stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych ZASP Przyjęta
Nr 81 w sprawie: podziału wynagrodzenia otrzymanego od nadawcy programu telewizyjnego „ATM ROZRYWKA” za rok 2014 Przyjęta
Nr 80 w sprawie: podziału wynagrodzenia otrzymanego od nadawcy programu telewizyjnego „Kino Polska” za rok 2012 Przyjęta
Nr 79 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego I Ogólnopolskiemu Konkursowi Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina o statuetkę „Funny Face” Przyjęta
9 marca 2015 r.
Nr 70 w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu ZASADY UDZIELANIA REKOMENDACJI PRZEZ ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu , Radia i Telewizji (dalej „ZASP”) Przyjęta
Nr 69 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu „Zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu , Radia i Telewizji (dalej „ZASP”) w projektach artystycznych” Przyjęta
Nr 68 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu „Zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (dalej „ZASP”) w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji ZASP” Przyjęta
Nr 67 w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminów: Zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (dalej „ZASP”) w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji ZASP” i „Zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu , Radia i Telewizji (dalej „ZASP”) w projektach artystycznych” Przyjęta
Nr 66 w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminów: Zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (dalej „ZASP”) w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji ZASP” i „Zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu , Radia i Telewizji (dalej „ZASP”) w projektach artystycznych” Nieprzyjęta
Nr 65 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego I Ogólnopolskiemu Festiwalowi Polskich Tańców Narodowych Przyjęta
Nr 64 w sprawie: powołania członków Komisji ds. Statusu Artysty Przyjęta
Nr 63 w sprawie: ujednolicenia regulaminów ciał statutowych Przyjęta
Nr 62 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Oddziału w Poznaniu Przyjęta
Nr 61 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Oddziału w Lublinie Przyjęta
Nr 60 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Oddziału w Gdańsku Przyjęta
Nr 59 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Oddziału ZASP we Wrocławiu Przyjęta
Nr 58 w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników ZASP-Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji Przyjęta
Nr 57 w sprawie: sfinansowania nagrody i objęcia patronatem IX edycji Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolność” 2015 Przyjęta
Nr 56 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Pełnomocnika Zarządu ds. Skolimowa Przyjęta
Nr 55 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego zbiórce publicznej na cel ufundowania pomnika Marii i Aleksandrowi Żabczyńskim Przyjęta
Nr 51 w sprawie: powołania członków Komisji Skolimowskiej Przyjęta
Nr 50 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Skolimowskiej Przyjęta
23 lutego 2015 r.
Nr 47 w sprawie: uruchomienia wypłat za emisje filmów i seriali nadawanych przez Canal+Cyfrowy S.A.za okres od stycznia do kwietnia 2014 Przyjęta
Nr 46 w sprawie: uruchomienia wypłat pochodzących z rozliczenia filmów wyświetlanych w 2014 roku w kinach Przyjęta
Nr 45 w sprawie: pozostawienia na koncie TVN S.A. kwot w formie depozytu Przyjęta
Nr 44 w sprawie: przeksięgowania sald Przyjęta
Nr 39 w sprawie: zgłoszenia kandydata na członka Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN Przyjęta
Nr 38 w sprawie: odwołania kol. Kai Kołodziejczyk z funkcji członka Komisji ds. Zagranicznych Przyjęta
Nr 37 w sprawie: zatwierdzenia protokołu Nr 16 posiedzenia Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 36 w sprawie: wysokości Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
Nr 35 w sprawie: wyłonienia laureata Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
9 lutego 2015 r.
Nr 33 w sprawie: zlecenia wykonania analizy prawnej dotyczącej Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego. Przyjęta
Nr 31 w sprawie: dofinansowania cyklu „Heroina Polskiego Kina” i „Mężczyźni MoJego Kina”. Przyjęta
Nr 30 w sprawie: udzielenia patronatu Mistrzostwom Aktorów w Pływaniu. Przyjęta
Nr 29 w sprawie: gromadzenia środków z tytułu „wpisowego” na Koncie Funduszu Samopomocowego ZASP. Przyjęta
Nr 27 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Nagrody im. Leona Schillera. Przyjęta
Nr 26 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pani Elżbiecie Rumiej. Przyjęta
Nr 25 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego VI Edycji Scenicznego Otwartego Festiwalu Artystycznego. Przyjęta
Nr 24 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego projektowi poświęconemu Teatrowi Rapsodycznemu „Emanacja Rapsodyków”. Przyjęta
Nr 23 w sprawie: korzystania z dokumentów ZASP. Przyjęta
Nr 22 w sprawie: powołania członków Komisji ds. Statusu Artysty. Przyjęta
Nr 21 w sprawie: odwołania członków Komisji ds. Statusu Artysty. Przyjęta
Nr 20 w sprawie: zatwierdzenia Budżetu na rok 2015. Przyjęta
19 stycznia 2015 r.
Nr 18 w sprawie: przeznaczenia kwoty do 30 tys. zł. na wykonanie opracowania wyników ankiet dot. sytuacji życiowej i zawodowej artystów wykonawców. Przyjęta
Nr 17 w sprawie: uchwalenia kalendarium prac Zarządu Głównego na rok 2015. Przyjęta
Nr 16 w sprawie: akceptacji projektu pisma do Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Andrzeja Wyrobca. Przyjęta
Nr 13 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla adeptów sztuki tańca. Przyjęta
Nr 12 w sprawie: udzielenia p. Barbarze Szałapak Przewodniczącej Zarządu Oddziału ZASP w Krakowie i p. Krzysztofowi Góreckiemu Członkowi Zarządu Oddziału ZASP w Krakowie, pełnomocnictwa do reprezentowania ZASP w zakresie podpisywania wniosków o udzielenie dotacji. Przyjęta
12 stycznia 2015 r.
Nr 8 w sprawie: obniżenia wysokości kwoty wypłacanego zasiłku pogrzebowego Przyjęta
Nr 7 w sprawie: podziału opłat od urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów za lata 2012-2013 Przyjęta
Nr 6 w sprawie: zmiany Regulaminu Funduszu Pogrzebowego Przyjęta
Nr 5 w sprawie: przejęcia na rzecz majątku ZASP środków z tytułu niepodjętych wynagrodzeń artystów wykonawców/twórców. Przyjęta
Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Nagrody GUSTAW Przyjęta