Logo

INFO


button2

Pro Media Artis - Nagroda Sekcji RTviF

statuetka_pro_media_artis_pd2

 

Pro Media Artis jest doroczną nagrodą Sekcji Radia, Telewizji i Filmu ZASP. Nagroda jest wyrazem uznania za osiągnięcia artystyczne w dyscyplinach związanych z  działalnością twórczą w mediach (radiu, telewizji i filmie). Jest także wyrażeniem podziękowaniem za działalność w Stowarzyszeniu na rzecz członków Sekcji lub dobra ogólnego środowiska artystycznego wszystkich dyscyplin twórczych zgromadzonych w ZASP.

Nagrodę, którą jest statuetka dłuta artystki rzeźbiarki pani Marii Kryńskiej–Kędzierskiej  ustanowiono z dniu 06 czerwca 2013 r. na wniosek wiceprzewodniczącego Zarządu  Sekcji R,TViF. Andrzeja Brzoski. Nazwę zaproponował Sławomir Pietrzykowski.

 

Regulamin Nagrody Pro Media Artis