Licznik odwiedzin : 3271552
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Uchwały 2013

Uchwały 2013

13 grudnia
Nr 171 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego reżysera teatru. Przyjęta
Nr 170 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu. Przyjęta
Nr 169 w sprawie: refundacji kosztów wydania Księgi „Pro memoria. W hołdzie Artystom Teatrów Wybrzeża”. Przyjęta
2 grudnia
Nr 164 w sprawie: zatwierdzenia terminu LVI Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów ZASP. Przyjęta
Nr 161 w sprawie: dotacji na realizację spektaklu "Niedoparki" Pavla Struta. Przyjęta
25 listopada
Nr 155 w sprawie: ustalenia listy kandydatów do składu Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia Egzaminu Eksternistycznego dla aktorów dramatu. Przyjęta
Nr 154 w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń z tytułu reemitowania. Przyjęta
Nr 153 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu wyświetlania filmów w sieci kin "Cinema City" w 2012 roku. Przyjęta
Nr 152 w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji ZASP w sprawie uruchomienia wypłaty na rzecz uprawnionych wynagrodzenia z tytułu nadań w programie "Kino Polska". Przyjęta
Nr 151 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu wyświetlania filmów w sieci kin "Cinema City" w latach 2005 i 2006. Przyjęta
Nr 150 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu wyświetlania filmów w sieci kin prowadzonych przez MULTIKINO S.A. w 2012 roku. Przyjęta
Nr 149 w sprawie: przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw. Przyjęta
Nr 148 w sprawie: przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw. Przyjęta
28 października
Nr 143 w sprawie: dofinansowania kosztów Koncertu Zaduszkowego w Szczecinie w dniu 18 listopada 2013 roku. Przyjęta
30 września
Nr 134 w sprawie: przyzniania nagrody na Festiwalu Piosenki Literackiej na Żółtych Płomieniach Liści im. Łucji Prus w Białymstoku. Przyjęta
9 września
Nr 126 w sprawie: powołania Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia ZASP. Przyjęta
Nr 124 w sprawie: równoległej przynależności kol. Olgierda Łukaszewicza do drugiej Sekcji ZASP. Przyjęta
Nr 123 w sprawie: dofinansowania debaty związanej z sytuacją młodych aktorów w polskich teatrach dramatycznych pt. "Młodzi BEZ-RADNI?" przy okazji Nagrody Nardellego organizowanej w ramach 95-lecia ZASP przez Sekcję Krytyków Teartalnych ZASP. Przyjęta
19 sierpnia
Nr 120 w sprawie: dofinansowania cyklu Heroina Polskiego Kina Przyjęta
17 czerwca
Nr 104 w sprawie: uchwalenia "Regulaminu egzaminu eksternistycznego artystów śpiewaków" Przyjęta
10 czerwca
Nr 99 w sprawie: rekomendowania Nadzwyczajnemu LV Walnemu Zjazdowi Delegatów ZASP do zatwierdzenia Uchwały w sprawie diet za pełnienie funkcji społecznej w ZASP Przyjęta
Nr 98 w sprawie: rekomendowania Nadzwyczajnemu LV Walnemu Zjazdowi Delegatów ZASP do zatwierdzenia Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego Przyjęta
Nr 97 w sprawie: rekomendowania Nadzwyczajnemu LV Walnemu Zjazdowi Delegatów ZASP do zatwierdzenia projektu Statutu Przyjęta
3 czerwca
Nr 95 w sprawie: poparcia Kolegi Dariusza Jakubowskiego w sprawie sądowej przeciwko Teatrowi Studio im. S. Witkiewicza w Warszawie. Przyjęta
Nr 94 w sprawie: rekomendowania Nadzwyczajnemu LV Walnemu Zjazdowi Delegatów ZASP do zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Głównego Przyjęta
Nr 93 w sprawie: rekomendowania Nadzwyczajnemu LV Walnemu Zjazdowi Delegatów ZASP do zatwierdzenia Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej Przyjęta
Nr 92 w sprawie: rekomendowania Nadzwyczajnemu LV Walnemu Zjazdowi Delegatów ZASP do zatwierdzenia Regulaminu Kapituły Członków Zasłużonych Przyjęta
Nr 91 w sprawie: zwołania LV Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów ZASP Przyjęta
Nr 90 w sprawie: zwołania LIV Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów ZASP Przyjęta
Nr 86 w sprawie: uruchomienia wypłaty kwot pochodzących z rozliczenia filmów i seriali fabularnych (nie dubbingowanych) nadawanych przez Telewizję POLSAT za rok 2012 Przyjęta
Nr 85 w sprawie: zmiany brzmienia pkt. 3 „Zasad podziału wynagrodzeń” stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji ds. Repartycji ZASP Przyjęta
Nr 84 w sprawie: uruchomienia wypłaty kwot pozostałych z rozliczenia wynagrodzenia przekazanego przez Telewizję Polską S.A. za nadania filmów fabularnych i seriali telewizyjnych za rok 2012. Przyjęta
Nr 83 w sprawie: ustalenia stawek procentowych wartości punktu dla nowych programów tematycznych nadawanych przez Telewizję Polską S.A. Przyjęta
Nr 82 w sprawie: dokonania podziału wynagrodzenia otrzymanego od Polskie Media S.A. nadawcy programów „TV4”//”TV6” za rok 2012 Przyjęta
20 maja
Nr 77 w sprawie: rekomendowania zmian w Statucie ZASP Przyjęta
Nr 76 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP Przyjęta
13 maja
Nr 75 w sprawie: powołania Pełnomocnika Zarządu do monitorowania sytuacji ekonomicznej i socjalnej artystów scen polskich Przyjęta
Nr 74 w sprawie: powołania członków Komisji do Monitorowania Sytuacji Ekonomicznej i Socjalnej Artystów Scen Polskich Przyjęta
Nr 73 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu Komisji do Monitorowania Sytuacji Ekonomicznej i Socjalnej Artystów Scen Polskich” Przyjęta
Nr 72 w sprawie: zatwierdzenia protokołów: Nr 60 i Nr 70 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia ZASP z dn. 10 grudnia 2012 roku i 29 kwietnia 2013 roku Przyjęta
Nr 71 w sprawie: patronatu nad wystawą fotograficzną FOTOGRAFIA WEDŁU AKTORÓW Przyjęta
Nr 70 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP Przyjęta
6 maja
Nr 69 w sprawie: zasad zaliczkowego wypłacania wynagrodzeń na rzecz uprawnionych osób Przyjęta
Nr 68 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP Przyjęta
29 kwietnia
Nr 67 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP Przyjęta
22 kwietnia
Nr 65 w sprawie: diet za pełnienie funkcji społecznej ZASP Przyjęta
Nr 64 w sprawie: diet za pełnienie funkcji społecznej w ZASP Przyjęta
Nr 63 w sprawie: diet za pełnenie funkcji społecznej w ZASP Przyjęta
Nr 61 w sprawie: wypłaty za nadania filmów i seriali fabularnych wyświetlanych w programach "TVN" i "TVN7" Przyjęta
Nr 60 w sprawie: refundacji kosztów wydania Księgi Pamięci Zmarłych Artystów Trójmiasta Przyjęta
Nr 59 w sprawie: wypłaty wynagrodzeń z Funduszu Korekt i Rezerw Przyjęta
Nr 58 w sprawie: wypłaty wynagrodzeń z Funduszu Korekt i Rezerw Przyjęta
Nr 57 w sprawie: wypłaty wynagrodzeń z Funduszu Korekt i Rezerw Przyjęta
Nr 56 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za artystyczne wykonania aktorów w filmach wyświetlanych w sieci kin prowadzonych przez Cinema City Poland Sp. Z o. o. w 2011 roku Przyjęta
Nr 55 w sprawie: powołania Pani Marii Kijak_Rakowskiej do składu Komisji ds. repartycji ZASP Przyjęta
8 kwietnia
Nr 53 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP w dniu 8 kwietnia 2013 roku Przyjęta
25 marca
Nr 52 w sprawie: zmiany terminu zatwierdzenia „Regulaminu egzaminu eksternistycznego dla artystów śpiewaków” i „Regulaminu egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu” Przyjęta
Nr 51 w sprawie: dofinansowania kosztów obchodów Dnia Artysty Weterana w dniu 7 kwietnia 2013 roku Przyjęta
Nr 50 w sprawie: przeksięgowania wynagrodzeń na Fundusz Korekt i Rezerw Przyjęta
Nr 49 w sprawie: przeksięgowania wynagrodzeń na Fundusz Korekt i Rezerw Przyjęta
Nr 48 w sprawie: zatwierdzenia protokołu Nr 66 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP z dn. 11 marca 2013 roku Przyjęta
Nr 47 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP w dniu 25 marca 2013 roku Przyjęta
11 marca
Nr 42 w sprawie: nadania honorowej plakietki ZASP p. Janowi Skotnickiemu Przyjęta
Nr 41 w sprawie: trybu postępowania w sprawach uregulowanych w art.15 i 16 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Przyjęta
Nr 40 w sprawie: modyfikacji wniosku do Komisji Prawa Autorskiego o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na polu eksploatacji reemitowanie Przyjęta
Nr 39 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP w dniu 11 marca 2013 roku Przyjęta
25 lutego
Nr 38 w sprawie: utworzenia „Komisji monitorowania sytuacji socjalnej i ekonomicznej artystów scen polskich” Przyjęta
Nr 37 w sprawie: pokrycia zaległych składek na Funduszu Pogrzebowy kol. Katarzyny Pawlak-Łucik Przyjęta
Nr 36 w sprawie: dofinansowania organizacji obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa Przyjęta
Nr 34 w sprawie: finansowego wsparcia organizacji „XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca - Gdańsk 2013” Przyjęta
Nr 33 w sprawie: dofinansowanie kosztów wystawy w Klubie Aktora LOŻA w Krakowie Przyjęta
Nr 32 w sprawie: zatwierdzenia honorarium dla p. Macieja Pietrzyka Przyjęta
Nr 31 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za artystyczne wykonania aktorów w filmach wyświetlanych w sieci kin prowadzonych przez Cinema City Poland Sp. z o.o. w latach 2009 i 2010 Przyjęta
Nr 30 w sprawie: przeksięgowania wynagrodzeń na Fundusz Korekt i Rezerw (3) Przyjęta
Nr 29 w sprawie: przeksięgowania wynagrodzeń na Fundusz Korekt i Rezerw (2) Przyjęta
Nr 28 w sprawie: przeksięgowania wynagrodzeń na Fundusz Korekt i Rezerw (1) Przyjęta
Nr 27 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP w dniu 25 lutego 2013 roku Przyjęta
11 lutego
Nr 26 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla adeptów sztuki tańca Przyjęta
Nr 25 w sprawie: przyznania nagrody uznaniowej dla p. Bogumiły Grzesiczak-Choińskiej Przyjęta
Nr 24 w sprawie: przyznania nagrody uznaniowej dla p. Magdaleny Krzykały-Zięby Przyjęta
Nr 23 w sprawie: sfinansowania nagrody i objęcie patronatem VII Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolność” 2013 Przyjęta
Nr 22 w sprawie: zatwierdzenia Budżetu ZASP na rok 2013 Przyjęta
Nr 21 w sprawie: odwołania pana Andrzeja Dębskiego z funkcji pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia ZASP ds. Informacyjno-organizacyjnych Przyjęta
Nr 20 w sprawie: ZASP uchyla Uchwałę Nr ...9.../2011 z dn.07.02.2011. w sprawie wynagrodzenia dla pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia ZASP ds. Informacyjno-organizacyjnych Przyjęta
Nr 19 w sprawie: podziału opłat od „urządzeń i czystych nośników” i uruchomienie tym samym wypłaty na rzecz uprawnionych osób za rok 2011 Przyjęta
Nr 18 w sprawie: podziału opłat od „urządzeń i czystych nośników” i uruchomienie tym samym wypłaty na rzecz uprawnionych osób za rok 2010 Przyjęta
Nr 17 w sprawie: ustawowych odsetek za opóźnienie w płatnościach wynagrodzeń przez TVP S Przyjęta
Nr 16 w sprawie: wypłaty wynagrodzeń otrzymanych od Telewizji Polskiej S.A. z tytułu zwielokrotnień nośników wideo Przyjęta
Nr 15 w sprawie: odwołania pana Andrzeja Dębskiego ze stanowiska urzędującego członka Zarządu Stowarzyszenia ZASP Przyjęta
Nr 14 w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji ZASP w sprawie uruchomienia i podziału wypłaty na rzecz uprawnionych wynagrodzenia z tytułu nadań w programie telewizyjnym „Kino Polska” Przyjęta
Nr 13 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za artystyczne wykonania dubbingu w sieci kin prowadzonych przez MULTIKINO S.A. oraz Cinema City Poland Sp. z o.o. w 2012 roku Przyjęta
Nr 12 w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń z tytułu nadań przez Polskie Radio S.A. za I kwartał w sprawie: 2011 roku Przyjęta
Nr 11 w sprawie: zatwierdzenia protokołu Nr 57 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP z dn. 29 października 2012 roku Przyjęta
Nr 10 w sprawie: sposobu głosowania przy odwołaniu pana Andrzeja Dębskiego ze stanowiska urzędującego członka Zarządu Stowarzyszenia ZASP Przyjęta
Nr 9 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP w dniu 11 lutego 2013 roku Przyjęta
21 stycznia
Nr 8 w sprawie: objęcia patronatem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. K.I. Gałczyńskiego „O Złote Pióro Watermana” Przyjęta
Nr 7 w sprawie: posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia ZASP Przyjęta
Nr 6 w sprawie: przyznania nagrody dla p. Agnieszki Kahl i p. Barbary Zawady Przyjęta
Nr 5 w sprawie: odwołania pana Marka Lewandowskiego z funkcji członka Komisji pod nazwą „Redakcja Biuletynu Informacyjnego ZASP” Przyjęta
Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP Przyjęta
14 stycznia
Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia „Regulaminu Komisji ds. Monitorowania Sytuacji Teatrów Publicznych w Polsce” Przyjęta
Nr 2 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr ...154.../2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Przyjęta
Nr 1 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ZASP Przyjęta