Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Reglament, czyli regulamin pracy aktorów

bogusławski-wojciech_pd_c

Reglament, czyli regulamin pracy aktorów, przyjęty przez Wojciecha Bogusławskiego podczas występów jego zespołu w Poznaniu w roku 1783.

Punkt pierwszy: Role sobie dane każdy aktor w dni dziewięć doskonale nauczyć się będzie powinien, czego gdy nie dopełni będzie miał wytrącone z swojej gaży złotych dziewięć.

Punkt drugi: Każdy regularnie o godzinie naznaczonej na próbie znajdować się będzie powinien, który gdy ochybi wytrąconych będzie miałzłotych sześć, gdy zaś spóźni półgodziną złotych trzy.

Trzeci: Ktoby na reprezentacji znajdował się pijany, tak, aby dla niegokomedja dana bydź nie mogła, straci całą swoją miesięczną gażę; jeżelibyzaś na próby pijany przyszedł wytrącony będzie miał złoty czerwony 1.

Czwarty: Kłótni między sobą aktorowie unikać powinni będą, jeżelibyzaś jakowe nastąpiły, a do tego jeszcze bicia lub skalowania, tedy dyrektoro surową na nich karę do zwierzchności się uda.

Piąty: Subordynacja wszelka zachowana bydź powinna; jeżeliby zaśkto przeciwko swemu entreprenerowi lub dyrektorowi odważył się powstawaćjakimkolwiek sposobem lub hardzie rozkazów sobie danych wypełniaćnie chciał, miejsce i służbę postrada.

Szósty: Jeden drugiego obmawiać lub krytykować przed ludźmi nie będzie, gdyż hańbę i zakałę całemu zgromadzeniu przynosi, inaczej zaśjako mieszający spokojność powszechną odprawiony będzie.

Siódmy: Żadnemu aktorowi nie będzie wolno pod jakimkolwiek pretextemoddalić się z miasta bez wiadomości dyrektora, a to aby w potrzebiemógł bydźnalezionym.

Ósmy: Żaden aktor nie powinien się ochraniać i menażować w graniuswej roli na próbie, i każdej informacji sobie danej usłuchać i dopełniaćobowiązany będzie.

Dziewiąty: Dyrektor zgromadzenia równie jak i aktorowie tymże przepisanympunktom podlegać powinien i jako od aktów subordynacji wyciągać, tak i sam z niemiż łagodnie i grzecznie obchodzić będzie; jeżeliby zaśktóry z aktorów pijaństwo, płochość jaką, nieporządek w teatrze i jakową dlaentreprenera szkodę z niedobrego rządzenia jego postrzegał, obowiązany będzie natychmiast donieść entreprenerowi swemu, który za dokładnympoznaniem rzeczy moc ukarania onego sam sobie zostawuje.

Dziesiąty: Wszelkich plotków wszyscy pod utratą służby wystrzegaćsię będą, tak dyrektor aktorów niesprawiedliwie przed entrepreneremoskarżając, jak i ciż aktorowie dyrektora swego niewinnie czerniąc, wyciągnąna siebie karę odprawy''.

bogusławski_wojciech_signature_pd