Licznik odwiedzin : 4260398
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Aktualności

Wybory 2019
17-11-2019

Wybory 2019

.

Czytaj całość
Odeszli
31-10-2019

Odeszli

Szanowni Państwo,

przypominamy Kolegów i Koleżanki, których pożegnaliśmy w tym roku.

Czytaj całość
Zbiórka na dokończenie filmu dokumentalnego „Krafftówna w krainie czarów”
22-10-2019

Zbiórka na dokończenie filmu dokumentalnego „Krafftówna w krainie czarów”

Nasze Stowarzyszenie objęło patronatem inicjatywę stworzenia filmu o Barbarze Krafftównie, według scenariusza Remigiusza Grzeli - autora książki "Krafftówna w krainie czarów".

Zapraszamy na stronę zrzutka.pl i zachęcamy do wsparcia produkcji filmu.

Czytaj całość
Co słychać w Teatrze Rampa?
15-10-2019

Co słychać w Teatrze Rampa?

Rozmowa z wiceprezesem ZASP Cezarym Domagałą, który od września 2015 pełni również funkcję Dyrektora Artystycznego Teatru Rampa w Warszawie.

Czytaj całość
Komunikat
26-09-2019

Komunikat

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapisami nowego Statutu ZASP (§70 Statutu ZASP) Członkowie rzeczywiści ZASP, którzy do dnia wejścia w życie Statutu, nie otrzymali od ZASP wypłaty przychodów z praw w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu lub nie posiadają niewypłaconych należności z tytułu przychodów z wyżej wymienionych praw, stają się - z dniem wejścia w życie Statutu - członkami o statusie nierepartycyjnym. Przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu od nadanego im statusu nierepartycyjnego, w przypadku gdy są uprawnionymi do kategorii praw, która jest przynależna danej sekcji repartycyjnej. Sprzeciw należy wnieść do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Statutu. W sprzeciwie członek ZASP zobowiązany jest wykazać, że jest uprawnionym do kategorii praw, która jest przynależna danej sekcji repartycyjnej oraz wskazać podstawową sekcję repartycyjną właściwą ze względu na przysługujące mu kategorie praw autorskich lub praw do artystycznych wykonań.
Z treścią §70 Statutu ZASP możecie się Państwo zapoznać na stronie zasp.pl

Czytaj całość
W dniu 25.09.2019 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował nowy Statut ZASP
26-09-2019

W dniu 25.09.2019 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował nowy Statut ZASP

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że postanowieniem z dn. 25.09.2019 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował nowy Statut ZASP uchwalony przez 59 NWZD ZASP w dniu 01.04.2019 r. Treść nowego Statutu znajdziecie Państwo tutaj.

Poniżej znajdziecie Państwo również treść Uchwał Zjazdowych w sprawie utworzenia sekcji repartycyjnych i nierepartycyjnych:

Uchwała nr 2 NWZD
Uchwała nr 3 NWZD

Czytaj całość
Robocza wersja projektu ustawy o statusie artysty zawodowego
25-09-2019

Robocza wersja projektu ustawy o statusie artysty zawodowego

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Projektem ustawy o statusie artysty zawodowego z dnia 11.09.2019.

Wszelkie uwagi do projektu prosimy kierować na poniższe adresy mailowe:

czlonkowski@zasp.pl
zasp@zasp.pl
cdomag@wp.pl

Czytaj całość
Rozpoczynamy nabór artykułów do czwartego numeru „Scen Polskich”
20-09-2019

Rozpoczynamy nabór artykułów do czwartego numeru „Scen Polskich”

Zwracamy się z prośbą o przysyłanie:

- sprawozdań i relacji z wydarzeń artystycznych (festiwale, premiery, filmy itp.)
- publicystki
- pożegnań, wspomnień.

Czekamy na  Państwa teksty do kolejnego czwartego numeru Scen Polskich do 15 października br.

Czytaj całość
Konkurs na stanowisko Dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego  w Radomiu
12-07-2019

Konkurs na stanowisko Dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Ogłoszenie

Czytaj całość
Prezentacja dotycząca programu pilotażowego i-Portunus
09-07-2019

Prezentacja dotycząca programu pilotażowego i-Portunus

Szanowni Państwo,
DIK przesyła do wiadomości i wykorzystania prezentację dotyczącą programu pilotażowego i-Portunus, przekazaną w dniu 4 lipca 2019 br. na posiedzeniu Komitetu ds. Kultury Rady UE.
Program zapewnia wsparcie finansowe artystom i profesjonalistom z obszaru kultury: sztuk performatywnych (taniec, opera, performance, lalkarstwo, sztuki uliczne, teatr, sztuki cyrkowe) oraz sztuk wizualnych, zainteresowanym udziałem w krótkoterminowych projektach międzynarodowej mobilności. I-Portunus skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących któryś z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Trzeci, ostatni nabór rozpocznie się 14 sierpnia 2019 r. Szczegółowe informacje o programie dostępne są również na stronie www.i-Portunus.eu

Prezentacja o iPortunus

Czytaj całość
1 2 3 4 > >>