Logo

INFO


button2

Koleżanki i Koledzy, Autorzy i Autorki!

Koleżanki i Koledzy, Autorzy i Autorki!

Redakcja Scen Polskich rozpoczyna prace nad 7. numerem pisma. Prosimy o zgłaszanie tematów, które dziś z Waszego punktu widzenia uważacie za ważne i istotne. Rozpoczyna się nowy sezon w kulturze, w warunkach dotąd niespotykanych. Dajmy temu wyraz. 

Sceny Polskie ciągle pozostają jeszcze jedynym pismem, na łamach którego artyści teatru, filmu i telewizji mogą zamieszczać swoje uwagi, refleksje na temat spraw bieżących i nie tylko.

Proponujemy, aby patronem  tego numeru był Witkacy, który żył i tworzył w izolacji.
Tematem głównym 7. numeru Scen Polskich  będzie lockdown. 

Czekamy na Wasze propozycje. Termin składania tekstów - do końca września.

Redaktor naczelna
Krystyna Piaseczna