Logo

INFO


button2

PKO BP ułatwia życie mieszkańcom DAW w Skolimowie

PKO BP ułatwia życie mieszkańcom DAW w Skolimowie
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Oddziału Banku PKO BP w Piasecznie, mieszkańcy Domu Artystów w Skolimowie, w tym trudnym czasie pandemicznym, mogli załatwić swoje sprawy bankowe nie opuszczając DAW-u. Wszystko odbyło się w specjalnie przygotowanym pawilonie usytuowanym w parku, w odpowiednich warunkach, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Dla przypomnienia - ze względu na ogłoszony stan epidemiczny, w trosce o zdrowie naszych przyjaciół, Dom jest zamknięty dla odwiedzających a i sami mieszkańcy opuszczają go wyłącznie w sytuacji koniecznych badań, wizyt lekarskich, czy zabiegów wymagających specjalistycznego sprzętu, którym dysponują odpowiednie placówki medyczne.
Pięknie zatem dziękujemy Pani Dyrektor i pracownikowi Banku za przychylność, zrozumienie i ułatwienie mieszkańcom dokonania wszelkich operacji bankowych na miejscu.