Logo

INFO


button2

Ogłoszenie

ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji prosi aktorów lub ich następców prawnych, którzy do tej pory nie podejmowali należności za okres 2008 - 2019 z tytułu artystycznych wykonań (tzw. tantiem) oraz kwot zainkasowanych z tytułu opłat od urządzeń i nośników tzw. „czystych nośników”, o których mowa w art. 20 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów z dnia 2 czerwca 2003 roku.