Logo

INFO


button2

Kontynuacja pomocy materialnej ZASP dla członków Stowarzyszenia

Kontynuacja pomocy materialnej ZASP dla członków Stowarzyszenia
Nieustająco trwa proces udzielania pomocy naszym Koleżankom i Kolegom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, będącej wynikiem zawieszenia przez rząd działalności teatrów oraz placówek kulturalnych w kraju.
Powołana przez Zarząd Główny ZASP Komisja Pomocowa z udziałem przedstawiciela Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich, która na wniosek prezesa ZASP-u wyasygnowała kwotę pięciuset tysięcy złotych z przeznaczeniem wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, rozpatrzyła kolejną pulę wniosków spływających z całego kraju.
Potrzeby koleżanek i kolegów nie maleją, a środki przeznaczone na pomoc wręcz przeciwnie, dlatego Komisja stara się rozsądnie gospodarować pozyskanymi od FAWSP środkami.
Wszyscy z niepokojem obserwujemy rozwój wypadków związanych z epidemią mając nadzieję, że przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności, uda się w miarę szybko opanować sytuację, aby móc wreszcie normalnie funkcjonować, żyć i pracować, czego Państwu i sobie życzymy.
Członkowie Komisji Pomocowej ZASP 
Warszawa, 24 czerwca 2020 roku