Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Telekonferencja ministra kultury i dziedzictwa narodowego ze środowiskiem artystycznym

W ramach programu antykryzysowego, 13 maja 2020 roku odbyła się kolejna telekonferencja ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Piotra Glińskiego, z udziałem przedstawicieli środowiska artystycznego, stowarzyszeń twórczych oraz przedstawicieli ośrodków kultury. W spotkaniu z ramienia ZASP uczestniczył prezes Krzysztof Szuster przy obecności dyrektora Andrzeja Gajewskiego.
Prezes poruszył kilka spraw: problem zamkniętych teatrów państwowych i samorządowych oraz związanym z tym problem artystów i zespołów pomocniczych, co prawda zatrudnionych, ale na niepełnych etatach z mizerną gażą, których właściwe wynagrodzenie zależy od ilości zagranych spektakli, na co się nie zanosi, jak można przypuszczać, w dłuższej perspektywie. Prosił o uwzględnienie tej grupy w pracach nad kolejną formą znalezienia pomocy. Tu zapewnił ministra, że ZASP pozostaje do dyspozycji w szukaniu rozwiązań pomocowych.
Zasygnalizował problem dyrektorów teatrów, do których spływają, od organów założycielskich, pisma oczekujące wstrzymania, czy wręcz rezygnacji z realizacji zadań, na które otrzymali fundusze, a także sugestie nie zaciągania nowych zobowiązań finansowych.
Kolejnym poruszonym tematem była ciągnąca się sprawa tzw. „czystych nośników”, którą minister już wcześniej obiecał się zająć a teraz poproszony został o kontynuację działań z korzyścią dla twórców. Minister miał zapewnić, że będzie o to walczył z pełną determinacją.
Na koniec prezes przedstawił uczestnikom konferencji sprawę Domu Artystów Weteranów w Skolimowie - miejsca wzorcowo, acz kosztownie prowadzonego i profesjonalnie  zabezpieczonego w czasie pandemii. Zwrócił się też do ministra z prośbą o znalezienie jakiejś formy pomocy dla DAW - jedynego środowiskowego (właściwie prywatnego) domu opieki w Polsce.
Minister, podsumowując konferencję, merytorycznie odniósł się do wszystkich problemów zgłaszanych przez uczestników spotkania. Podobnie obecni na spotkaniu - minister Wanda Zwinogrodzka i dyrektor generalny Jarosław Czuba.
Wszyscy, ku naszej satysfakcji, wyrazili słowa uznania dla ZASP za ideę prowadzenia DAW w Skolimowie i zobowiązali się, w odpowiedzi na prośbę o pomoc dla Domu Artystów, przekazać sprawę premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, zapewniając o poparciu ministerstwa w tej kwestii. Ta deklaracja z pewnością ucieszy środowisko, w imieniu którego gorąco dziękujemy za zainteresowanie i zapowiedź konkretnych działań.
Minister zapowiedział też szybkie ogłoszenie wyników konkursu rozpatrywanych tysięcy wniosków w ramach obleganego projektu „Kultura w sieci”, które oceniają, intensywnie pracując niemal dzień i noc, powołani przez ministerstwo eksperci.