Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Apel Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenia do Dyrektorów Instytucji Kultury i Organizatorów Działalności Kulturalnej

Apel Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenia
do Dyrektorów Instytucji Kultury i Organizatorów Działalności Kulturalnej


W wyniku panującej pandemii większość naszych Koleżanek
i Kolegów została pozbawiona możliwości zarobkowania. Jedynie osoby zatrudnione na teatralnych etatach mają w tym trudnym czasie jakiekolwiek - choć okrojone - źródło dochodu. W związku ze zbliżającym się końcem sezonu teatralnego, wiele Koleżanek i wielu Kolegów poważnie obawia się o swoją przyszłość. Obecna sytuacja, w sposób całkowity paraliżująca działalność sceniczną, jest dla całego środowiska ogromnie stresująca.

W związku z powyższym zwracamy się do dyrektorów instytucji kultury z apelem o powstrzymanie się, w bieżącym sezonie teatralnym od podejmowania decyzji o rozwiązaniu umów o pracę oraz zawieszenie wykonania tych już podjętych i pozostawienie zespołów artystycznych w nieokrojonym składzie. Księga dobrych praktyk, spisana w ZASP, mówi wyraźnie, że artysta (aktor, śpiewak, tancerz...), który do końca marca nie dostał na piśmie wypowiedzenia - ma pełne prawo czuć się zatrudniony na kolejny sezon. Rezygnacja ze zwolnień pomoże także, naszym zdaniem, zapewnić płynne przywrócenie działalności instytucji kultury po ustaniu pandemii.

Z apelem o solidarne wsparcie dla podległych im jednostek - tak, by mogły one przetrwać ten trudny czas i w miarę możliwości jak najszybciej wznowić swoją działalność - zwracamy się również do organizatorów działalności kulturalnej.

Krzysztof Szuster
Prezes Zarządu Głównego ZASP

Apel