Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

POMOC ZASP DLA ARTYSTÓW

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

w związku z zaistniałą trudną sytuacją oraz w odpowiedzi na oczekiwania środowiska artystów i twórców, członków ZASP-u ustaliliśmy z Fundacją Artystów Weteranów Scen Polskich, Zarządem Głównym ZASP, Oddziałami i Sekcjami ZASP oraz pracownikami Biura ZASP, tryb przyznawania pomocy materialnej.

Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy proces udzielania pomocy naszym koleżankom i kolegom pozostającym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej, będącej wynikiem ogłoszonego przez rząd zamknięcia placówek kulturalnych oraz zakazu zgromadzeń.

 ***

W związku z powyższym Zarząd Główny ZASP przyjął Regulamin ws. warunków i zasad udzielania pomocy materialnej członkom ZASP dot. panującej pandemii koronawirusa, Oddziałom ZASP zostały powierzone do realizacji zadania m.in. przyjmowania i weryfikacji wniosków.

 

WNIOSKI SKŁADAMY W BIURZE WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU ZASP

Regulamin Pomocy

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY

 

Sposoby składania wniosków:
- internetowy, przysłanie skanu wniosku i załaczników na adres mailowy Oddziału (o.wroclaw@zasp.pl ), w drodze wyjątku można wysłać zdjęcia dokumentów,

 

- korespondencyjny, wysłanie wydukowanego wniosku lub odręcznie napisanego z podpisem i kserem załączników np. listem poleconym na adres naszego Oddziału ( ZASP Oddz. we Wrocławiu, Rynek Ratusz 26, 50-101 Wrocław).
 
 Więcej informacji można otrzymać w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00
pod numerem telefonu 71 343 67 58
lub mailowo.