Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Informacja dla członków ZASP z prac Zarządu Głównego w dniu 2 marca 2020 r.

                                                                                                            Warszawa 2 marca 2020r.


                           
Informacja dla członków ZASP z prac Zarządu Głównego ZASP

 W dniu 2 marca 2020 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na kolejnym 42 posiedzeniu.
W obradach uczestniczył Prezes, Wiceprezesi i członkowie Zarządu Głównego ZASP obecni na posiedzeniu oraz Przewodniczący GKR, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Główna Księgowa. Posiedzenie Zarządu Głównego prowadził wiceprezes Krzysztof Górecki.
Na wstępie, przed rozpoczęciem obrad, minutą ciszy wszyscy zgromadzeni oddali cześć zmarłemu 27 lutego br. Prezesowi Zarządu Głównego ZASP, kol. Pawłowi Królikowskiemu, który odszedł od nas po ciężkiej chorobie.   
Procedowanie rozpoczęto zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Członkowie Zarządu Głównego zapoznali się z treścią aneksu nr 2 do umowy wraz z załącznikami, określającymi zakres prac do dnia 2 marca 2020 kancelarii prawnej Bukowski &Wspólnicy. Zarząd Główny ZASP upoważnił Prezesa i Skarbnika ZASP do podpisania powyższego aneksu. Przystąpiono do omawiania Budżetów Oddziałów z/g z porządkiem obrad. Dyrektor Generalny referował merytorycznie złożone do Zarządu Głównego ZASP budżety. Podjęto stosowną uchwałę zatwierdzającą w tym zakresie, z wyłączeniem Oddziału w Warszawie, który pozostał do omówienia i Oddziału w Poznaniu do wyjaśnienia. W bloku uchwał organizacyjnych dotyczących przyjęcia członków do Sekcji Teatrów Dramatycznych podjęto decyzję pozytywną w sprawie 17 osób. W stosunku do 3 zgłoszeń nie podjęto decyzji i pozostawiono do wyjaśnienia z powodu braków w dokumentacji. Podjęto jedną uchwałę o charakterze repartycyjnym w sprawie wypłat z Funduszu Korekt i Rezerw. W dalszej kolejności Zarząd Główny ZASP zapoznał się z opinią kancelarii prawnej i omówieniem przez mec. Grzegorza Rybickiego stanu prawnego wynikającego ze złożonych przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących rezygnacji z funkcji i członkostwa w Zarządzie Oddziału ZASP w Warszawie. Decyzja w powyższej sprawie podjęta zostanie na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego ZASP. Wystąpiono z wnioskiem o złożenie pisemnego sprawozdania z realizacji prac przez osobę odpowiedzialną za komunikację zewnętrzną ZASP. ZASP zapoznał się z bieżącą korespondencją do ZASP, w tym z wnioskiem o wsparcie finansowe i patronat honorowy w sprawie realizacji filmu biograficznego dot. tancerki Natalii Lerskiej. W wolnych wnioskach zostały przekazane informacje dot. uroczystości pogrzebowych 5 marca br. Prezesa Pawła Królikowskiego i uczestnictwa w nich reprezentacji Zarządu Głównego ZASP. Posiedzenie zakończono, po wyczerpaniu porządku.
Kolejny  termin posiedzenia Zarządu Głównego ZASP wyznaczony na dzień 9 marca br. odbędzie się w II częściach. I – część w podstawowym składzie Zarządu. II- część z udziałem przedstawicieli Sekcji i Oddziałów ZASP.  
      
                                                                                                   Sekretarz Urszula Drzewińska