Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Odwołanie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury

Zarząd Województwa Mazowieckiego uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rezeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wiruszem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.)), rezygnuje z przeprowadzenia preocedury konkursoewj na kandydata na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Oferty konkursowe, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury, stanowiącego załącznik do uchwały nr 292/108/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury, zostaną zwrócone adresatom.