Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

WYBORY 2020

WYBORY 2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

3 lutego 2020 roku, w siedzibie Stowarzyszenia, odbyło się I Plenarne Zebranie Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP, podczas którego spośród zgłoszonych 13. kandydatów (członków Sekcji TL) wybrano 9. Delegatów na 60. Zjazd ZASP.

Upoważnieni do głosowania członkowie Sekcji, podczas tego samego zebrania, oddając ważne głosy zdecydowali o liczebności Zarządu Sekcji. Przyjęto Uchwałę określającą ilość członków Zarządu – 6 osób (plus przewodnicząca/y).

W imieniu wybranych Delegatów na 60. Zjazd ZASP, dziękujemy Koleżankom i Kolegom za obdarzenie ich zaufaniem i oddanie na nich swoich głosów.

UWAGA!

Od 2 marca 2020 roku rozpoczyna się kolejna tura głosowania w Sekcji Teatrów Lalkowych; tym razem na przewodniczącego Zarządu Sekcji oraz jego członków, wg poniższego harmonogramu*:

2.III. – otwarcie list na kandydatów na przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji TL,
22.III. – zamknięcie zgłoszeń na przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji TL,
23.III. – otwarcie głosowania na przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji TL,
29.III. – zamknięcie głosowania,
30.III.2020, godzina 12.00 – wybory w siedzibie Stowarzyszenia, na które serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów z Sekcji Teatrów Lalkowych, uprawnionych do głosowania.

*Szczegóły w zakładce – WYBORY 2020 – Sekcje nierepartycyjne – Sekcja Teatrów Lalkowych