Logo

INFO


button2

Wybory 2020 - Sekcja Repartycyjna Filmu, Serialu i Teatru Telewizji

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków ZASP oraz pracowników biura, podjęta została przez Przewodniczącego Zebrania decyzja o odwołaniu terminu II części Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Filmu, Serialu i Teatru Telewizji planowanego na dzień  11 maja 2020, co oznacza, że w tym terminie nie odbędą się głosowania w drodze głosowania bezpośredniego.

Odwołanie  dotyczy również pozostałych terminów i procedur:

1. zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego i członka Zarządu Sekcji:

 • drogą korespondencyjną i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

2. głosowania na Przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji:

 • drogą korespondencyjną przy wykorzystaniu karty do głosowania przesyłką pocztową lub przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (mail)
 • przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
  • poprzez link do elektronicznego głosowania online,
  • poprzez dedykowaną aplikację dostępową.

 

Odwołanie terminu II części ma charakter bezterminowy, co oznacza, iż w chwili obecnej mamy do czynienia z przerwą w obradach Plenarnego Zebrania SekcjiRepartycyjnej Filmu, Serialu i Teatru Telewizji, zaś termin II części tego zebrania i pozostałe terminy i procedury zostaną wyznaczone przez Przewodniczącego Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Filmu, Serialu i Teatru Telewizji lub Zarząd Główny ZASP po ustaniu zagrożenia epidemią koronawirusa.

Wszelkie konieczne informacje będą na bieżąco przedstawiane na stronie
www.zasp.pl
W razie potrzeby prosimy o kontakt wyłącznie e-mailowy bądź telefoniczny z Biurem ZASP: 22 696 79 12, 22 696 79 13, 22 696 79 22

Z poważaniem,
ZASP

 

 

Uchwała nr...271.../2019 >>>
Porządek dzienny obrad >>>
Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu >>>
Formularz zgłoszenia kandydata na Członka Zarządu >>>

 

Sposób złożenia formularza:

 1. Skan lub zdjęcie pocztą elektroniczną na adres: sfsittv@zasp.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa

 

Terminy przesyłania formularzy:

 1. Formularz zgłoszenia kandydata na delegata na Walne Zebranie Delegatów ZASP (do wykorzystania od 27 stycznia 2020 roku do 16 lutego 2020 roku.)
 2. Karta do głosowania w sprawie określenia liczebności członków zarządu Sekcji (do wykorzystania od 17 lutego 2020 r. do 23 lutego 2020 roku)
 3. Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu Sekcji (do wykorzystania po 24 lutym 2020 r.)
 4. Formularz zgłoszenia kandydatów na pozostałych członków Zarządu Sekcji (do  wykorzystania po 24 lutym 2020 r.)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerami telefonów:
22 696 79 12 Klaudia Powała,
22 696 79 13 Magdalena Kowalewska
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: sfsittv@zasp.pl