Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Sprawozdania organizacji zbiorowego zarządzania

Na podstawie art. 104 ust. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych publikujemy sprawozdanie z działalności Związku Artystów Scen Polskich za rok 2011 sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011r., w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdanie finansowe Związku Artystów Scen Polskich za rok 2011r. sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdania za rok 2018
25-07-2019

Sprawozdania za rok 2018

Czytaj całość
Sprawozdania za rok 2017
09-07-2018

Sprawozdania za rok 2017

Czytaj całość
Sprawozdania za rok 2016
04-07-2017

Sprawozdania za rok 2016

Czytaj całość
Sprawozdania za rok 2015
05-09-2016

Sprawozdania za rok 2015

Czytaj całość
Sprawozdania za rok 2014
01-01-2015

Sprawozdania za rok 2014

Czytaj całość
Sprawozdania za rok 2013
01-01-2014

Sprawozdania za rok 2013

Czytaj całość
Sprawozdania za rok 2012
01-01-2013

Sprawozdania za rok 2012

Czytaj całość
Sprawozdania za rok 2011
01-01-2012

Sprawozdania za rok 2011

Czytaj całość