Logo

INFO


button2

Wybory 2020 - Sekcja Scenografów

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków ZASP oraz pracowników biura, podjęta została przez Przewodniczącego Zebrania DECYZJA O ODWOŁANIU TERMINU II CZĘŚCI PLENARNEGO ZEBRANIA SEKCJI SCENOGRAFÓW PLANOWANEGO NA DZIEŃ 20 KWIETNIA 2020, co oznacza, że w tym terminie nie odbędą się głosowania w drodze głosowania bezpośredniego.

Odwołanie terminu II części ma charakter bezterminowy, co oznacza, iż w chwili obecnej mamy do czynienia z przerwą w obradach Plenarnego Zebrania Sekcji Scenografów, zaś termin II części tego zebrania zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego Plenarnego Zebrania Sekcji Scenografów lub Zarząd Główny ZASP po ustaniu zagrożenia epidemią koronawirusa. Osoby, które nie zdążą dokonać głosowania w trybie opisanym poniżej będą miały możliwość głosowania w drodze głosowania bezpośredniego, na zebraniu. O terminie zostaną Państwo powiadomieni.

Jednocześnie aktualne pozostają terminy i procedury:

1. zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego i członka Zarządu Sekcji:

zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ZASP Nr......273.../2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: zwołania Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji Scenografów.

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGŁASZANIE KORESPONDENCYJNE I PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ KANDYDATUR NA PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW ZARZĄDU SEKCJI TRWA DO DNIA 12.04.2020 R, DO GODZ. 23.59.

2. głosowania na Przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji:

 • drogą korespondencyjną przy wykorzystaniu karty do głosowania przesyłką pocztową lub przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (email)
 • przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
  • poprzez link do elektronicznego głosowania online,
  • poprzez dedykowaną aplikację dostępową.

 

W związku z powyższym prosimy w miarę możliwości o wykorzystanie tych procedur.

PRZYPOMINAMY, ŻE GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ NA PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW ZARZĄDU SEKCJI TRWA DO DNIA 19.04.2020 R, DO GODZ. 23.59.

Wszelkie konieczne informacje będą na bieżąco przedstawiane na stronie
www.zasp.pl
W razie potrzeby prosimy o kontakt wyłącznie e-mailowy bądź telefoniczny z Biurem ZASP.

Z poważaniem,
ZASP

 

 

GŁOSOWANIE >>>
Zaproszenie NA DRUGĄ CZĘŚĆ ZEBRANIA >>>
Uchwała nr...273.../2019 >>>
Porządek dzienny obrad >>>

 

Sposób złożenia formularza:

 1. Skan lub zdjęcie pocztą elektroniczną na adres: ssc@zasp.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa

 

Terminy przesyłania formularzy:

 1. Formularz zgłoszenia kandydata na delegata na Walny Zjazd Delegatów ZASP (do wykorzystania od 20 stycznia 2020 roku do 9 lutego 2020 roku.)
 2. Karta do głosowania w sprawie określenia liczebności członków zarządu Sekcji (do wykorzystania od 10 lutego 2020 r. do 16 lutego 2020 roku)
 3. Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu Sekcji (do wykorzystania po 17 lutym 2020 r.)
 4. Formularz zgłoszenia kandydatów na pozostałych członków Zarządu Sekcji (do  wykorzystania po 17 lutym 2020 r.)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerami telefonów:
22 696 79 12 Klaudia Powała,
22 696 79 13 Magdalena Kowalewska
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: ssc@zasp.pl