Logo

INFO


button2

Wybory 2020 - Sekcja Estrady

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków ZASP oraz pracowników biura, podjęta została przez Przewodniczącego Zebrania DECYZJA O ODWOŁANIU TERMINU II CZĘŚCI PLENARNEGO ZEBRANIA SEKCJI ESTRADY PLANOWANEGO NA DZIEŃ 20 KWIETNIA 2020, co oznacza, że w tym terminie nie odbędą się głosowania w drodze głosowania bezpośredniego.

Odwołanie terminu II części ma charakter bezterminowy, co oznacza, iż w chwili obecnej mamy do czynienia z przerwą w obradach Plenarnego Zebrania Sekcji Estrady, zaś termin II części tego zebrania zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego Plenarnego Zebrania Sekcji Estrady lub Zarząd Główny ZASP po ustaniu zagrożenia epidemią koronawirusa.

 

Uchwała nr...275.../2019 >>>
Porządek dzienny obrad >>>
Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu >>>
Formularz zgłoszenia kandydata na Członka Zarządu >>>

 

Sposób złożenia formularza:

  1. Skan lub zdjęcie pocztą elektroniczną na adres: se@zasp.pl
  2. Pocztą tradycyjną na adres: Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerami telefonów:
22 696 79 12 Klaudia Powała,
22 696 79 13 Magdalena Kowalewska
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: se@zasp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego w PDF

 

Pobierz formularz zgłoszenia kandydata na Członka Zarządu w PDF

 

 

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach na Delegata na LX WZD ZASP, na Przewodniczącego Sekcji oraz na Członków Zarządu Sekcji

 

Głosy ważne

Głosować można tylko na określoną liczbę kandydatów, stawiając znak „X” w kartce z lewej strony nazwiska  kandydata/ów (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki)  z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

W głosowaniu na liczebność Zarządu Sekcji na kartach do głosowania  głosujący stawia znak „X” w kratce przy aprobowanej przez siebie liczbie członków Zarządu Sekcji.

 

Głosy nieważne

1. Głos jest nieważny, gdy:

  1. zostanie postawiony  znak „X” przy większej ilości nazwisk  niż określona liczba delegatów, Przewodniczącego Sekcji lub członków Zarządu Sekcji,
  2. nie zostanie postawiony znak „X” w żadnej kratce, poprzez oddanie głosu na osobę/y, która/e nie zostały wpisane na listę kandydatów,
  3. karta do głosowania jest zniszczona lub nieczytelna,
  4. karta do głosowania została w całości przekreślona,
  5. na karcie do głosowania dopisano kandydatury,

2. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez Zarząd Główny ZASP lub  nieopatrzone okrągłą pieczęcią ZASP.

3. Brak imienia i nazwiska, nr legitymacji i podpisu  osoby głosującej na karcie do głosowania (formularzu) przewidzianej dla głosowania drogą korespondencyjną  uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w Sekcji i tym samym za głos nieważny.

4. Niezależnie od wybranego sposobu głosowania każdy może głosować tylko raz. Oddanie głosu więcej niż raz powoduje, że wszystkie oddane w ten sposób przez danego głosującego głosy są nieważne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerami telefonów:
22 696 79 12 Klaudia Powała,
22 696 79 13 Magdalena Kowalewska
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: se@zasp.pl