Logo

INFO


button2

Wybory 2020 - Sekcja Estrady

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków ZASP oraz pracowników biura, podjęta została przez Przewodniczącego Zebrania DECYZJA O ODWOŁANIU TERMINU II CZĘŚCI PLENARNEGO ZEBRANIA SEKCJI ESTRADY PLANOWANEGO NA DZIEŃ 20 KWIETNIA 2020, co oznacza, że w tym terminie nie odbędą się głosowania w drodze głosowania bezpośredniego.

Odwołanie terminu II części ma charakter bezterminowy, co oznacza, iż w chwili obecnej mamy do czynienia z przerwą w obradach Plenarnego Zebrania Sekcji Estrady, zaś termin II części tego zebrania zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego Plenarnego Zebrania Sekcji Estrady lub Zarząd Główny ZASP po ustaniu zagrożenia epidemią koronawirusa. Osoby, które nie zdążą dokonać głosowania w trybie opisanym poniżej będą miały możliwość głosowania w drodze głosowania bezpośredniego, na zebraniu. O terminie zostaną Państwo powiadomieni.

Jednocześnie aktualne pozostają terminy i procedury:

1. zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego i członka Zarządu Sekcji:

zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ZASP Nr......275.../2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: zwołania Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji Estrady.

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGŁASZANIE KORESPONDENCYJNE I PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ KANDYDATUR NA PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW ZARZĄDU SEKCJI TRWA DO DNIA 12.04.2020 R, DO GODZ. 23.59.

2. głosowania na Przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji:

 • drogą korespondencyjną przy wykorzystaniu karty do głosowania przesyłką pocztową lub przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (email)
 • przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
  • poprzez link do elektronicznego głosowania online,
  • poprzez dedykowaną aplikację dostępową.

 

W związku z powyższym prosimy w miarę możliwości o wykorzystanie tych procedur.

PRZYPOMINAMY, ŻE GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ NA PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW ZARZĄDU SEKCJI TRWA DO DNIA 19.04.2020 R, DO GODZ. 23.59.

Wszelkie konieczne informacje będą na bieżąco przedstawiane na stronie
www.zasp.pl
W razie potrzeby prosimy o kontakt wyłącznie e-mailowy bądź telefoniczny z Biurem ZASP.

Z poważaniem,
ZASP

 

 

Zaproszenie NA DRUGĄ CZĘŚĆ ZEBRANIA >>>
Uchwała nr...275.../2019 >>>
Porządek dzienny obrad >>>
Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu >>>
Formularz zgłoszenia kandydata na Członka Zarządu >>>

 

Sposób złożenia formularza:

 1. Skan lub zdjęcie pocztą elektroniczną na adres: se@zasp.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa

 

Terminy przesyłania formularzy:

 1. Formularz zgłoszenia kandydata na delegata na Walny Zjazd Delegatów ZASP do wykorzystania (od 13 stycznia 2020 roku do2 lutego 2020 roku.)
 2. Karta do głosowania w sprawie określenia liczebności członków zarządu Sekcji do wykorzystania od 3 lutego 2020 r.
 3. Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu Sekcji do wykorzystania po 10 lutym 2020 r.
 4. Formularz zgłoszenia kandydatów na pozostałych członków Zarządu Sekcji do  wykorzystania po 10 lutym 2020 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerami telefonów:
22 696 79 12 Klaudia Powała,
22 696 79 13 Magdalena Kowalewska
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: se@zasp.pl

 

WHAT

WHAT

 

Pobierz formularz zgłoszenia kandydata na Delegata w PDF

 

WHAT

 

Pobierz kartę do głosowania w sprawie określenia liczebności członków zarządu Sekcji w PDF

 

WHAT

 

Pobierz formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego w PDF

 

WHAT

 

Pobierz formularz zgłoszenia kandydata na Członka Zarządu w PDF

 

 

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach na Delegata na LX WZD ZASP, na Przewodniczącego Sekcji oraz na Członków Zarządu Sekcji

 

Głosy ważne

Głosować można tylko na określoną liczbę kandydatów, stawiając znak „X” w kartce z lewej strony nazwiska  kandydata/ów (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki)  z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

W głosowaniu na liczebność Zarządu Sekcji na kartach do głosowania  głosujący stawia znak „X” w kratce przy aprobowanej przez siebie liczbie członków Zarządu Sekcji.

 

Głosy nieważne

1. Głos jest nieważny, gdy:

 1. zostanie postawiony  znak „X” przy większej ilości nazwisk  niż określona liczba delegatów, Przewodniczącego Sekcji lub członków Zarządu Sekcji,
 2. nie zostanie postawiony znak „X” w żadnej kratce, poprzez oddanie głosu na osobę/y, która/e nie zostały wpisane na listę kandydatów,
 3. karta do głosowania jest zniszczona lub nieczytelna,
 4. karta do głosowania została w całości przekreślona,
 5. na karcie do głosowania dopisano kandydatury,

2. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez Zarząd Główny ZASP lub  nieopatrzone okrągłą pieczęcią ZASP.

3. Brak imienia i nazwiska, nr legitymacji i podpisu  osoby głosującej na karcie do głosowania (formularzu) przewidzianej dla głosowania drogą korespondencyjną  uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w Sekcji i tym samym za głos nieważny.

4. Niezależnie od wybranego sposobu głosowania każdy może głosować tylko raz. Oddanie głosu więcej niż raz powoduje, że wszystkie oddane w ten sposób przez danego głosującego głosy są nieważne.

 

 

Terminy przesyłania formularzy:

 1. Karta do głosowania w sprawie określenia liczebności członków zarządu Sekcji do wykorzystania po 6 stycznia 2020 r.
 2. Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu Sekcji do wykorzystania po 13 stycznia 2020 r.
 3. Formularz zgłoszenia kandydatów na pozostałych członków Zarządu Sekcji do  wykorzystania po 13 stycznia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że na potrzeby wyborów stworzyliśmy na stronie ww.zasp.pl folder - wybory.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerami telefonów:
22 696 79 12 Klaudia Powała,
22 696 79 13 Magdalena Kowalewska
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: se@zasp.pl