Logo

INFO


button2

Wybory 2020 - Sekcja Teatrów Dramatycznych

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 23.03.br) nie zgłosiła się wymagana liczba kandydatów (par.12 ust.3 Regulaminu Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji stanowi wytyczną, iż lista kandydatów powinna przewyższać liczbę wybieranych osób), wybory członków Zarządu Sekcji  Teatrów Dramatycznych i Przewodniczącego Sekcji Teatrów
Dramatycznych nie odbędą się  w planowanym terminie. Wszystkie dotychczasowe czynności związane z tą częścią wyborów zostają anulowane.

Ponowne otwarcie list kandydatów  nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zarząd Główny ZASP.

Przewodniczący Zebrania,
Piotr-Bogusław Jędrzejczak

 

-------------------------------

 

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków ZASP oraz pracowników biura, podjęta została przez Przewodniczącego Zebrania DECYZJA O ODWOŁANIU TERMINU II CZĘŚCI PLENARNEGO ZEBRANIA SEKCJI TEATRÓW LALKOWYCH PLANOWANEGO NA DZIEŃ 30 MARCA 2020, co oznacza, że w tym terminie nie odbędą się głosowania w drodze głosowania bezpośredniego.

Odwołanie terminu II części ma charakter bezterminowy, co oznacza, iż w chwili obecnej mamy do czynienia z przerwą w obradach Plenarnego Zebrania Sekcji Teatrów Lalkowych, zaś termin II części tego zebrania zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego Plenarnego Zebrania Sekcji Teatrów Lalkowych lub Zarząd Główny ZASP po ustaniu zagrożenia epidemią koronawirusa.

 

Uchwała nr...274.../2019 >>>
Porządek dzienny obrad >>>
Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu >>>
Formularz zgłoszenia kandydata na Członka Zarządu >>>

 

Sposób złożenia formularza:

  1. Skan lub zdjęcie pocztą elektroniczną na adres: std@zasp.pl
  2. Pocztą tradycyjną na adres: Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerami telefonów:
22 696 79 12 Klaudia Powała,
22 696 79 13 Magdalena Kowalewska
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: std@zasp.pl