Logo

INFO


button2

Wybory 2020 - Sekcja Repartycyjna Dubbingu

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków ZASP oraz pracowników biura, podjęta została przez Przewodniczącego Zebrania decyzja o odwołaniu terminu II części Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Dubbingu planowanego na dzień 23 marca 2020 roku, co oznacza, że w tym terminie nie odbędą się głosowania w drodze głosowania bezpośredniego.

Odwołanie terminu II części ma charakter bezterminowy, co oznacza, iż w chwili obecnej mamy do czynienia z przerwą w obradach Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Dubbingu, zaś termin II części tego zebrania zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Dubbingu lub Zarząd Główny ZASP po ustaniu zagrożenia epidemią koronawirusa. Osoby, które nie zdążą dokonać głosowania w trybie opisanym poniżej będą miały możliwość głosowania w drodze głosowania bezpośredniego, na zebraniu. O terminie zostaną Państwo powiadomieni.

Jednocześnie aktualne pozostają terminy i procedury:

1.  zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego i członka Zarządu Sekcji:

 • zgodnie z Uchwałą Nr......270.../2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: zwołania Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Dubbingu Zarząd Główny ZASP miejscu i określonym terminie.

Przypominamy, że zgłaszanie korespondencyjne i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej kandydatur na Przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji trwa do dnia 15.03.2020 r, do godz. 23.59.

2. głosowania na Przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji:

  • drogą korespondencyjną przy wykorzystaniu karty do głosowania  przesyłką pocztową lub przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (email)
  • przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
   • poprzez link do elektronicznego głosowania online,
   • poprzez dedykowaną aplikację dostępową.

W związku z powyższym prosimy w miarę możliwości o wykorzystanie tych procedur.

Przypominamy, że głosowanie korespondencyjne i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na Przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji trwa do dnia 22.03.2020 r, do godz. 23.59.

Wszelkie konieczne informacje będą na bieżąco przedstawiane na stronie www.zasp.pl.
W razie potrzeby prosimy o kontakt wyłącznie e-mailowy bądź telefoniczny z Biurem ZASP.

Z poważaniem,
Przewodniczący Zebrania Plenarnego Sekcji Repartycyjnej Dubbingu  ZASP

 

GŁOSOWANIE >>>
Zaproszenie NA DRUGĄ CZĘŚĆ ZEBRANIA >>>
Uchwała nr...268.../2019 >>>
Porządek dzienny obrad >>>

 

Sposób złożenia formularza:

 1. Skan lub zdjęcie pocztą elektroniczną na adres: sd@zasp.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa

 

Terminy przesyłania formularzy:

 1. Formularz zgłoszenia kandydata na delegata na Walny Zjazd Delegatów ZASP do wykorzystania (od 30 grudnia 2019 roku do 19 stycznia 2020 roku.)
 2. Karta do głosowania w sprawie określenia liczebności członków zarządu Sekcji do wykorzystania od 20 stycznia 2020 r.
 3. Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu Sekcji do wykorzystania po 27 stycznia 2020 r.
 4. Formularz zgłoszenia kandydatów na pozostałych członków Zarządu Sekcji do wykorzystania po 27 stycznia 2020 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerami telefonów:
22 696 79 12 Klaudia Powała,
22 696 79 13 Magdalena Kowalewska
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: sd@zasp.pl