Logo

INFO


button2

Wybory 2020 - Sekcja Repartycyjna Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków ZASP oraz pracowników biura, podjęta została przez Przewodniczącego Zebrania decyzja o odwołaniu terminu II części Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych planowanego  na dzień 16 marca 2020, co oznacza, że w tym terminie nie odbędą się głosowania w drodze głosowania bezpośredniego.

Odwołanie terminu II części ma charakter bezterminowy, co oznacza, iż w chwili obecnej mamy do czynienia z przerwą w obradach Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych, zaś termin II części tego zebrania zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych lub Zarząd Główny ZASP po ustaniu zagrożenia epidemią koronawirusa.

 

GŁOSOWANIE >>>

ZAPROSZENIE >>>

Uchwała nr...279.../2019 >>>

Porządek dzienny obrad >>>

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerami telefonów:
22 696 79 12 Klaudia Powała,
22 696 79 13 Magdalena Kowalewska
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: str@zasp.pl