Logo

INFO


button2

Wybory 2020 - Sekcja Repartycyjna Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków ZASP oraz pracowników biura, podjęta została przez Przewodniczącego Zebrania decyzja o odwołaniu terminu II części Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych planowanego  na dzień 16 marca 2020, co oznacza, że w tym terminie nie odbędą się głosowania w drodze głosowania bezpośredniego.

Odwołanie terminu II części ma charakter bezterminowy, co oznacza, iż w chwili obecnej mamy do czynienia z przerwą w obradach Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych, zaś termin II części tego zebrania zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego Plenarnego Zebrania Sekcji Repartycyjnej Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych lub Zarząd Główny ZASP po ustaniu zagrożenia epidemią koronawirusa. Osoby, które nie zdążą dokonać głosowania w trybie opisanym poniżej będą miały możliwość głosowania w drodze głosowania bezpośredniego, na zebraniu. O terminie  zostaną Państwo powiadomieni.

Jednocześnie aktualne pozostają terminy i procedury  głosowania na Przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji:

 • drogą korespondencyjną przy wykorzystaniu karty do głosowania przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (email)
 • przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
  • poprzez link do elektronicznego głosowania online,
  • poprzez dedykowaną aplikację dostępową.

W związku z powyższym prosimy w miarę możliwości o wykorzystanie tych procedur.
Przypominamy, że głosowanie korespondencyjne i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczne na Przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji  trwa do dnia 15.03.2020 r, do godz. 23.59

Wszelkie konieczne informacje będą na bieżąco przedstawiane na stronie www.zasp.pl.
W razie potrzeby prosimy o kontakt  wyłącznie e-mailowy bądź telefoniczny z  Biurem ZASP.

 

 

GŁOSOWANIE >>>
Zaproszenie NA DRUGĄ CZĘŚĆ ZEBRANIA >>>
Uchwała nr...279.../2019 >>>
Porządek dzienny obrad >>>

 

Sposób złożenia formularza:

 1. Skan lub zdjęcie pocztą elektroniczną na adres: str@zasp.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa

 

Terminy przesyłania formularzy:

 1. Formularz zgłoszenia kandydata na delegata na Walny Zjazd Delegatów ZASP do wykorzystania od 23 grudnia 2019 roku do 12 stycznia 2020 roku.
 2. Karta do głosowania w sprawie określenia liczebności członków zarządu Sekcji do wykorzystania od 13 stycznia 2020 r.
 3. Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu Sekcji do wykorzystania po 20 stycznia 2020 r.
 4. Formularz zgłoszenia kandydatów na pozostałych członków Zarządu Sekcji do wykorzystania po 20 stycznia 2020 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerami telefonów:
22 696 79 12 Klaudia Powała,
22 696 79 13 Magdalena Kowalewska
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: str@zasp.pl