Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Wybory 2020 - ZASP

Regulamin Obrad Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji 

 

 

Lista Delegatów
na LX Walne Zebranie Delegatów ZASP

Szanowni Państwo, lista Delegatów na LX WZD ZASP jest zaszyfrowana.
Hasło otrzymają Państwo SMS-em lub w Dziale Członkowskim pod nr telefonu: 22 696 79 12 lub 22 696 79 13.

 

Pobierz listę Delegatów na LX Walne Zebranie Delegatów ZASP 

 

 

 

Zebrania odwołane


W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków ZASP oraz pracowników biura, podjęta została przez Przewodniczących Zebrań decyzja o odwołaniu terminu II części Plenarnego Zebrania:

Planowane na dzień 16 marca 2020 roku:

 • Sekcji Radia, Telewizji i Filmu,
 • Sekcji Repartycyjnej Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych.

 Planowane na dzień 23 marca 2020 roku:

 • Sekcji Repartycyjnej Dubbingu.

Planowane na dzień 30 marca 2020 roku:

 • Sekcja Teatrów Dramatycznych,
 • Sekcja Teatrów Lalkowych.

Planowane na dzień 6 kwietnia 2020 roku:

 • Sekcja Krytyków Teatralnych,
 • Sekcja Tańca i Baletu.

Planowane na dzień 20 kwietnia 2020 roku:

 • Sekcja Scenografów,
 • Sekcja Estrady.

Planowane na dzień 11 maja 2020 roku:

 • Sekcji Repartycyjnej Filmu, Serialu i Teatru Telewizji.

 

 

Terminy Pierwszych Plenarnych Zebrań Sekcji
(część II)

 


Sekcja Repartycyjna Radia Telewizji i Filmu - 16.03 godz. 11:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 17.02
 • zamknięcie list - 8.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 9.03
 • zamknięcie głosowania - 15.03 o godz. 23:59


Sekcja Repartycyjna Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych - 16.03 godz. 12:00
[ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 17.02
 • zamknięcie list - 8.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 9.03
 • zamknięcie głosowania - 15.03 o godz. 23:59


Sekcja Repartycyjna Dubbingu - 23.03 godz. 12:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 24.02
 • zamknięcie list - 15.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 16.03
 • zamknięcie głosowania - 22.03 o godz. 23:59


Sekcja Teatrów Dramatycznych - 30.03 godz. 12:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 2.03
 • zamknięcie list - 22.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 23.03
 • zamknięcie głosowania - 29.03 o godz. 23:59


Sekcja Teatrów Lalkowych - 30.03 godz. 12:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 2.03
 • zamknięcie list - 22.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 23.03
 • zamknięcie głosowania - 29.03 o godz. 23:59


Sekcja Krytyków Teatralnych - 6.04 godz. 11:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 9.03
 • zamknięcie list - 29.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 30.03
 • zamknięcie głosowania - 5.04 o godz. 23:59


Sekcja Tańca i Baletu - 6.04 godz. 12:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 9.03
 • zamknięcie list - 29.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 30.03
 • zamknięcie głosowania - 5.04 o godz. 23:59


Sekcja Scenografów - 20.04 godz. 11:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 23.03
 • zamknięcie list - 12.04 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 13.04
 • zamknięcie głosowania - 19.04 o godz. 23:59


Sekcja Estrady - 20.04 godz. 12:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 23.03
 • zamknięcie list - 12.04 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 13.04
 • zamknięcie głosowania - 19.04 o godz. 23:59

Sekcja Repartycyjna Filmu, Serialu i Teatru Telewizji - 11.05 godz. 12:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 13.04 - odwołane
 • zamknięcie list - 3.05 - odwołane
 • otwarcie głosowania - 4.05 - odwołane
 • zamknięcie głosowania - 10.05 - odwołane
 

Sekcje nierepartycyjne

 

Sekcje repartycyjne

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach na Delegata na LX WZD ZASP, na Przewodniczącego Sekcji oraz na Członków Zarządu Sekcji

 

Głosy ważne

Głosować można tylko na określoną liczbę kandydatów, stawiając znak „X” w kartce z lewej strony nazwiska  kandydata/ów (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki)  z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

W głosowaniu na liczebność Zarządu Sekcji na kartach do głosowania  głosujący stawia znak „X” w kratce przy aprobowanej przez siebie liczbie członków Zarządu Sekcji.

 

Głosy nieważne

1. Głos jest nieważny, gdy:

 1. zostanie postawiony  znak „X” przy większej ilości nazwisk  niż określona liczba delegatów, Przewodniczącego Sekcji lub członków Zarządu Sekcji,
 2. nie zostanie postawiony znak „X” w żadnej kratce, poprzez oddanie głosu na osobę/y, która/e nie zostały wpisane na listę kandydatów,
 3. karta do głosowania jest zniszczona lub nieczytelna,
 4. karta do głosowania została w całości przekreślona,
 5. na karcie do głosowania dopisano kandydatury,

2. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez Zarząd Główny ZASP lub  nieopatrzone okrągłą pieczęcią ZASP.

3. Brak imienia i nazwiska, nr legitymacji i podpisu  osoby głosującej na karcie do głosowania (formularzu) przewidzianej dla głosowania drogą korespondencyjną  uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w Sekcji i tym samym za głos nieważny.

4. Niezależnie od wybranego sposobu głosowania każdy może głosować tylko raz. Oddanie głosu więcej niż raz powoduje, że wszystkie oddane w ten sposób przez danego głosującego głosy są nieważne.