Logo

INFO


button2

Wybory 2020

Regulamin Obrad Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji 

 

 

Lista Delegatów
na LX Walne Zebranie Delegatów ZASP

Szanowni Państwo, lista Delegatów na LX WZD ZASP jest zaszyfrowana.
Hasło otrzymają Państwo SMS-em lub w Dziale Członkowskim pod nr telefonu: 22 696 79 12 lub 22 696 79 13.

 

Pobierz listę Delegatów na LX Walne Zebranie Delegatów ZASP 

 

 

 

Zebrania odwołane


W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków ZASP oraz pracowników biura, podjęta została przez Przewodniczących Zebrań decyzja o odwołaniu terminu II części Plenarnego Zebrania:

Planowane na dzień 16 marca 2020 roku:

 • Sekcji Radia, Telewizji i Filmu,
 • Sekcji Repartycyjnej Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych.

 Planowane na dzień 23 marca 2020 roku:

 • Sekcji Repartycyjnej Dubbingu.

Planowane na dzień 30 marca 2020 roku:

 • Sekcja Teatrów Dramatycznych,
 • Sekcja Teatrów Lalkowych.

Planowane na dzień 6 kwietnia 2020 roku:

 • Sekcja Krytyków Teatralnych,
 • Sekcja Tańca i Baletu.

 

 

Terminy Pierwszych Plenarnych Zebrań Sekcji
(część II)

 


Sekcja Radia Telewizji i Filmu - 16.03 godz. 11:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 17.02
 • zamknięcie list - 8.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 9.03
 • zamknięcie głosowania - 15.03 o godz. 23:59


Sekcja Repartycyjna Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych - 16.03 godz. 12:00
[ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 17.02
 • zamknięcie list - 8.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 9.03
 • zamknięcie głosowania - 15.03 o godz. 23:59


Sekcja Repartycyjna Dubbingu - 23.03 godz. 12:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 24.02
 • zamknięcie list - 15.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 16.03
 • zamknięcie głosowania - 22.03 o godz. 23:59


Sekcja Teatrów Dramatycznych - 30.03 godz. 12:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 2.03
 • zamknięcie list - 22.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 23.03
 • zamknięcie głosowania - 29.03 o godz. 23:59


Sekcja Teatrów Lalkowych - 30.03 godz. 12:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 2.03
 • zamknięcie list - 22.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 23.03
 • zamknięcie głosowania - 29.03 o godz. 23:59


Sekcja Krytyków Teatralnych - 6.04 godz. 11:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 9.03
 • zamknięcie list - 29.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 30.03
 • zamknięcie głosowania - 5.04 o godz. 23:59


Sekcja Tańca i Baletu - 6.04 godz. 12:00 [ZEBRANIE ODWOŁANE. Więcej informacji tutaj >]

 • otwarcie list - 9.03
 • zamknięcie list - 29.03 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 30.03
 • zamknięcie głosowania - 5.04 o godz. 23:59


Sekcja Scenografów - 20.04 godz. 11:00

 • otwarcie list - 23.03
 • zamknięcie list - 12.04 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 13.04
 • zamknięcie głosowania - 19.04 o godz. 23:59


Sekcja Estrady - 20.04 godz. 12:00

 • otwarcie list - 23.03
 • zamknięcie list - 12.04 o godz. 23:59
 • otwarcie głosowania - 13.04
 • zamknięcie głosowania - 19.04 o godz. 23:59


 

Sekcje nierepartycyjne

 

Sekcje repartycyjne

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach na Delegata na LX WZD ZASP, na Przewodniczącego Sekcji oraz na Członków Zarządu Sekcji

 

Głosy ważne

Głosować można tylko na określoną liczbę kandydatów, stawiając znak „X” w kartce z lewej strony nazwiska  kandydata/ów (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki)  z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

W głosowaniu na liczebność Zarządu Sekcji na kartach do głosowania  głosujący stawia znak „X” w kratce przy aprobowanej przez siebie liczbie członków Zarządu Sekcji.

 

Głosy nieważne

1. Głos jest nieważny, gdy:

 1. zostanie postawiony  znak „X” przy większej ilości nazwisk  niż określona liczba delegatów, Przewodniczącego Sekcji lub członków Zarządu Sekcji,
 2. nie zostanie postawiony znak „X” w żadnej kratce, poprzez oddanie głosu na osobę/y, która/e nie zostały wpisane na listę kandydatów,
 3. karta do głosowania jest zniszczona lub nieczytelna,
 4. karta do głosowania została w całości przekreślona,
 5. na karcie do głosowania dopisano kandydatury,

2. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez Zarząd Główny ZASP lub  nieopatrzone okrągłą pieczęcią ZASP.

3. Brak imienia i nazwiska, nr legitymacji i podpisu  osoby głosującej na karcie do głosowania (formularzu) przewidzianej dla głosowania drogą korespondencyjną  uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w Sekcji i tym samym za głos nieważny.

4. Niezależnie od wybranego sposobu głosowania każdy może głosować tylko raz. Oddanie głosu więcej niż raz powoduje, że wszystkie oddane w ten sposób przez danego głosującego głosy są nieważne.