Licznik odwiedzin : 4460275
Logo

INFO


button2

Wybory 2020

Regulamin Obrad Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji 

 

TERMINY PIERWSZYCH PLENARNYCH ZEBRAŃ SEKCJI

13.01.2020 

 • Sekcja Repartycyjna Innych Form Audiowizualnych - pierwszy termin godz. 11:00, drugi termin godz. 11:15
 • Sekcja Teatrów Muzycznych - pierwszy termin godz. 12:00, drugi termin godz. 12:15


20.01.2020

 • Sekcja Radia, Telewizji i Filmu - pierwszy termin godz. 11:00, drugi termin godz. 11:15
 • Sekcja Repartycyjna Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych - pierwszy termin godz. 12:00, drugi termin godz. 12:15


27.01.2020

 • Sekcja Reżyserów - pierwszy termin godz. 11:00, drugi termin godz. 11:15
 • Sekcja Repartycyjna Dubbingu - pierwszy termin godz. 12:00, drugi termin godz. 12:15


03.02.2020

 • Sekcja Teatrów Dramatycznych - pierwszy termin godz. 12:00, drugi termin godz. 12:15
 • Sekcja Teatrów Lalkowych - pierwszy termin godz. 12:00, drugi termin godz. 12:15


10.02.2020

 • Sekcja Krytyków Teatralnych - pierwszy termin godz. 11:00, drugi termin godz. 11:15
 • Sekcja Estrady - pierwszy termin godz. 12:00, drugi termin godz. 12:15


17.02.2020

 • Sekcja Tańca i Baletu - pierwszy termin godz. 12:00, drugi termin godz. 12:15
 • Sekcja Scenografów - pierwszy termin godz. 11:00, drugi termin godz. 11:15


24.02.2020

 • Sekcja Repartycyjna Filmu, Serialu i Teatru Telewizji - pierwszy termin godz. 12:00, drugi termin godz. 12:15

 

 

Sekcje nierepartycyjne

 

Sekcje repartycyjne

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach na Delegata na LX WZD ZASP, na Przewodniczącego Sekcji oraz na Członków Zarządu Sekcji

 

Głosy ważne

Głosować można tylko na określoną liczbę kandydatów, stawiając znak „X” w kartce z lewej strony nazwiska  kandydata/ów (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki)  z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

W głosowaniu na liczebność Zarządu Sekcji na kartach do głosowania  głosujący stawia znak „X” w kratce przy aprobowanej przez siebie liczbie członków Zarządu Sekcji.

 

Głosy nieważne

1. Głos jest nieważny, gdy:

 1. zostanie postawiony  znak „X” przy większej ilości nazwisk  niż określona liczba delegatów, Przewodniczącego Sekcji lub członków Zarządu Sekcji,
 2. nie zostanie postawiony znak „X” w żadnej kratce, poprzez oddanie głosu na osobę/y, która/e nie zostały wpisane na listę kandydatów,
 3. karta do głosowania jest zniszczona lub nieczytelna,
 4. karta do głosowania została w całości przekreślona,
 5. na karcie do głosowania dopisano kandydatury,

2. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez Zarząd Główny ZASP lub  nieopatrzone okrągłą pieczęcią ZASP.

3. Brak imienia i nazwiska, nr legitymacji i podpisu  osoby głosującej na karcie do głosowania (formularzu) przewidzianej dla głosowania drogą korespondencyjną  uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w Sekcji i tym samym za głos nieważny.

4. Niezależnie od wybranego sposobu głosowania każdy może głosować tylko raz. Oddanie głosu więcej niż raz powoduje, że wszystkie oddane w ten sposób przez danego głosującego głosy są nieważne.