Licznik odwiedzin : 1747461
Logo
10-10-2017

Zwyczajny Walny Zjazd

LVIII Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniach 16-17 kwietnia 2018 roku

Egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu

 

Lista lektur:

  1. Historia. Encyklopedia szkolna, praca zbiorowa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993
  2. Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, PIW, Warszawa 1990
  3. Encyklopedia kultury polskiej. Teatr. Widowisko, Instytut Kultury Polskiej, pod red. M. Fik, Warszawa 2000
  4. Historia teatru, pod red. J.R. Browna, Świat Książki, Warszawa 1999 
  5. A. Nicoll, Dzieje dramatu, PIW, Warszawa 1978
  6. Słownik wiedzy o teatrze, (praca zbiorowa, pod redakcją m in. D. Kosińskiego), Bielsko-Biała 2005. 
  7. D. Kosiński, Słownik teatru, Kraków 2006.

 

Regulamin egzaminu Eksternistycznego dla Aktora Dramatu
Podanie