Logo

INFO


button2

Z prac Zarządu

Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego ZASP  w dniu 9 marca 2020r.
12-03-2020

Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego ZASP w dniu 9 marca 2020r.

W dniu 9 marca Zarząd Główny ZASP spotkał się na kolejnym 43 posiedzeniu. Spotkanie zostało podzielone na dwie odrębne części z osobnymi porządkami dziennymi obrad.
Pierwsza część obrad odbywała się w gronie pełnego składu Zarządu Głównego, jak również w obecności przedstawicieli GKR ZASP, Dyrektora Generalnego Biura ZASP, kancelarii prawnej, pracownika biura ZASP.
W drugiej części poza członkami Zarządu udział wzięli koordynatorzy Sekcji branżowych, przedstawiciele już nowo wybranych Zarządów Sekcji, przedstawiciele Oddziałów, przedstawiciele GKR, Dyrektor Generalny Biura ZASP, kancelaria prawna oraz pracownicy biura ZASP.

Czytaj całość
 Informacja dla członków ZASP z prac Zarządu Głównego w dniu 2 marca 2020 r.
04-03-2020

Informacja dla członków ZASP z prac Zarządu Głównego w dniu 2 marca 2020 r.

W dniu 2 marca 2020 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na kolejnym 42 posiedzeniu.
W obradach uczestniczył Prezes, Wiceprezesi i członkowie Zarządu Głównego ZASP obecni na posiedzeniu oraz Przewodniczący GKR, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Główna Księgowa. Posiedzenie Zarządu Głównego prowadził wiceprezes Krzysztof Górecki.
Na wstępie, przed rozpoczęciem obrad, minutą ciszy wszyscy zgromadzeni oddali cześć zmarłemu 27 lutego br. Prezesowi Zarządu Głównego ZASP, kol. Pawłowi Królikowskiemu, który odszedł od nas po ciężkiej chorobie.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 25 lutego 2020r.
04-03-2020

Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 25 lutego 2020r.

W dniu 25 lutego 2020r. odbyły się dwa odrębne posiedzenia Zarządu Głównego.
Posiedzenie Zarządu Głównego ZASP nr 40 zwołane zostało przez Główną Komisję Rewizyjną w trybie § 30 ust. 5 Statutu ZASP. Zebraniu przewodniczył Przewodniczący GKR, obecni byli  również wszyscy członkowie GKR. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie ZG, jak również  kol. Ryszard Rembiszewski i kol. Piotr Bogusław Jędrzejczak, którzy weszli w skład Zarządu Głównego  na zasadzie automatycznej kooptacji zgodnie z § 20 ust 9. Statutu ZASP w związku z rezygnacją z funkcji i zarządu Prezesa Pawła Królikowskiego i Wiceprezes Małgorzaty Kożuchowskiej.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 3 lutego 2020r.
05-02-2020

Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 3 lutego 2020r.

W dniu 3 lutego 2020r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 39 posiedzeniu. Zgodnie z przyjętym dziennym porządkiem obrad Zarząd Główny przystąpił do procedowania. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyli: członkowie GKR w trzyosobowym  składzie,  Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa ZASP, Kancelaria prawna ZASP, pracownicy Biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 10 stycznia 2020 r.
14-01-2020

Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 10 stycznia 2020 r.

W dniu  10 stycznia 2020 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 38 posiedzeniu. Zgodnie z przyjętym dziennym porządkiem obrad przystąpiono do procedowania. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczył Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa, kancelaria prawna ZASP, pracownicy biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 23 grudnia 2019 r.
30-12-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 23 grudnia 2019 r.

 

W dniu 23 grudnia br. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 37 posiedzeniu. Zgodnie z przyjętym dziennym porządkiem obrad przystąpiono do procedowania. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyli 2-osobowo członkowie GKR, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa ZASP, Kancelaria prawna ZASP, pracownicy biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 16 grudnia 2019 r.
20-12-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 16 grudnia 2019 r.

W dniu 16 grudnia Zarząd Główny ZASP zebrał się na 36 posiedzeniu, przystępując do obrad zgodnie z przyjętym porządkiem dziennym. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyła GKR, Dyrektor Generalny ZASP, Głowna Księgowa ZASP, Kancelaria prawna ZASP, pracownicy Biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała. Zaproszonym przez Zarządu Głowny gościem był mecenas M. Bukowski z Kancelarii prawnej Bukowski & Wspólnicy.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 2.12.2019 r.
04-12-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 2.12.2019 r.

W dniu 2 grudnia 2019 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 35. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego odbywało się  zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. W posiedzeniu brali również udział: Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa, kancelaria prawna. Obrady prowadził Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 25.11.2019 r.
28-11-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 25.11.2019 r.

W dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 34. posiedzeniu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego  w pełnym składzie osobowym. W posiedzeniu brali również udział: Członek GKR, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa ZASP, kancelaria prawna. Obrady prowadził Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 18.11.2019 r.
20-11-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 18.11.2019 r.

W dniu 18 listopada 2019 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na kolejnym 33. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego ZASP odbywało się zgodnie z ustalonym  porządkiem obrad, przy udziale obecnych członków ZG ZASP, Przewodniczącego GKR,  Dyrektora Generalnego ZASP,  Głównej Księgowej i kancelarii prawnej. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes Cezary Domagała.

Czytaj całość
1 2