Logo

INFO


button2

Konkurs na artystyczną interpretację tekstu religijnego VERBA SACRA 2019

Konkurs na artystyczną interpretację tekstu religijnego VERBA SACRA 2019
 „...a może sięgniemy tu z czasem i do Pisma Świętego? Może zdążymy wypracować artystyczną formę wygłaszania Słowa Starego i Nowego Testamentu, Apokalipsy i Listów św. Pawła”
Mieczysław Kotlarczyk
"Biblio, ojczyzno moja,
Biblio, moja ziemio polska"
Roman Brandstaetter
Z okazji XIX Festiwalu Sztuki Słowa VERBA SACRA ogłaszamy konkurs na artystyczną interpretację tekstu religijnego. Dobór tekstów: Biblia - Stary i Nowy Testament, teksty Ojców Kościoła, poezja i proza religijna /polska i obca/, wielka klasyka /polska i obca/, literatura staropolska. Zachęcamy również do sięgnięcia po utwory Romana Brandstaettera, Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
Czas trwania występu jednego uczestnika we wszystkich wybranych kategoriach - 15 minut. Każdy przygotowuje obowiązkowo 2 dowolne fragmenty: 1 z zakresu Biblii /Starego lub Nowego Testamentu/ i 1 z pozostałych kategorii: poezja i proza religijna - polska i obca, wielka klasyka - polska i obca, literatura staropolska.
Każdy z uczestników występuje tylko raz. I ten jeden raz decyduje o jego kwalifikacji do grona laureatów. Finał 10 listopada 2019 r. w Poznaniu w ramach XIX Festiwalu Sztuki Słowa VERBA SACRA. Szczegóły finału podane zostaną w osobnym komunikacie.
W konkursie wykluczamy: montaże i adaptacje tekstów oraz środki pozawerbalne - rekwizyty, kostiumy, scenografię, muzykę, taniec, multimedia. Teksty wykonywane są z pamięci.
Do uczestnictwa szczególnie zaproszeni są: aktorzy, studenci szkół wyższych a zwłaszcza teatralnych oraz wydziałów wokalno - aktorskich, adepci teatrów państwowych i prywatnych, laureaci konkursów recytatorskich, lektorzy.
Na zwycięzców czekają nagrody:
1. Grand Prix im. Mieczysława Kotlarczyka / 4 000 zł/
2. Nagroda Specjalna im. Romana Brandstaettera /2 000 zł/
Jury może dokonać innego podziału nagród.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I - kwalifikacja na podstawie nadesłanych zgłoszeń,
II – przesłuchanie zakwalifikowanych uczestników i finał konkursu: 10 listopada 2019 r. w Poznaniu.
Uczestnicy zobowiązani są do nadesłania na adres Biura Organizacyjnego VERBA SACRA zgłoszenia zawierającego: repertuar konkursowy/ teksty / bez możliwości wprowadzenia późniejszych zmian, życiorys artystyczny, aktualny adres i telefon.
Dane te należy przesłać w terminie do 30 października 2019 r. mailem na adres Biura Organizacyjnego: verbaof@amu.edu.pl, zaznaczając w temacie: Konkurs VERBA SACRA 2019.