Logo

INFO


button2

Rozpoczynamy nabór artykułów do czwartego numeru „Scen Polskich”

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy

z sukcesem wydaliśmy trzeci numer Scen Polskich. Wysoka jego ocena jest również Państwa zasługą, za co dziękujemy polecając się na przyszłość.

Mając na uwadze ułatwienie i usprawnienie pracy zarówno Państwa, autorów tekstów, jak i odpowiedzialnej za ich adiustację i druk Redakcji, pragniemy zwrócić uwagę na objętość przesyłanych materiałów ograniczonych konkretną ilością znaków. Ma to duże znaczenie w procesie składania pisma, które musi się zmieścić na 60. stronach.

Zwracamy się zatem z  prośbą o przysyłanie, w miarę możliwości oczywiście, tekstów zawierających ustaloną ilość znaków, wg poniższej listy:

- sprawozdania, relacje z wydarzeń artystycznych (festiwale, premiery, filmy itp.) – maksymalna liczba znaków: 3000-3500 – (pisane czcionką Times New Roman 12, pojedyncza interlinia),
- publicystka – maksymalna liczba znaków: 7000 – 8000 (pisane czcionką Times New Roman 12, pojedyncza interlinia),
- pożegnania, wspomnienia – maksymalna liczba znaków 1900 (pisane czcionką Times New Roman 12, pojedyncza interlinia).

Czekamy na  Państwa teksty do kolejnego czwartego numeru Scen Polskich do 15 października br.

Jednocześnie przypominamy, że Redakcja ma prawo do dokonywania skrótów przesyłanych do druku materiałów.
z koleżeńskim pozdrowieniem

          Krystyna Piaseczna
Redaktor Naczelna Scen Polskich