Logo

INFO


button2

Nowy Zarząd POLUNIMY wybrany!

Nowy Zarząd POLUNIMY wybrany!
14 czerwca 2019 roku w Białostockim Teatrze Lalek odbyło się Walne Zgromadzenie POLUNIMY – polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA, najstarszej organizacji teatralnej na świecie i jedynej lalkarskiej organizacji w Polsce o zasięgu ogólnokrajowym.
W wyniku wyborów wyłoniono na kolejne cztery lata nowe władze Stowarzyszenia.
Prezydentem POLUNIMA został dyrektor Białostockiego Teatru Lalek - dr hab. Jacek Malinowski, w skład Zarządu weszli ponadto: dyrektorka Teatru Baj w Warszawie - Ewa Piotrowska, która będzie pełniła funkcję I wiceprezydenta, dyrektorka Teatru Banialuka im. J. Zitzmana z Bielska-Białej - Lucyna Kozień pełniąca funkcję II wiceprezydenta oraz dwaj członkowie zarządu: dyrektor kieleckiego Teatru Lalek „Kubuś” - Robert Drobniuch oraz Bernarda Bielenia z Akademii Teatralnej w Warszawie Filia w Białymstoku -Wydział Sztuki Lalkarskiej.
Nowo wybrana komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Ireneusz Maciejewski - przewodniczący oraz Renata Chudecka i Marek Chodaczyński.
Wybrano również radnych do światowej Rady UNIMA. Nasz kraj na arenie międzynarodowej reprezentować będą: Ewa Piotrowska i Jacek Malinowski.
Marszałkiem Rady POLUNIMA został natomiast Zbigniew Niecikowski.
http://polunima.pl/nowe-wladze-polunimy/
Zarząd Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP gratuluje nowo wybranemu Zarządowi POLUNIMY życząc twórczej, spełnionej pracy na rzecz całego środowiska lalkarskiego.