Licznik odwiedzin : 4289015
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Nowy Zarząd POLUNIMY wybrany!

Nowy Zarząd POLUNIMY wybrany!
14 czerwca 2019 roku w Białostockim Teatrze Lalek odbyło się Walne Zgromadzenie POLUNIMY – polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA, najstarszej organizacji teatralnej na świecie i jedynej lalkarskiej organizacji w Polsce o zasięgu ogólnokrajowym.
W wyniku wyborów wyłoniono na kolejne cztery lata nowe władze Stowarzyszenia.
Prezydentem POLUNIMA został dyrektor Białostockiego Teatru Lalek - dr hab. Jacek Malinowski, w skład Zarządu weszli ponadto: dyrektorka Teatru Baj w Warszawie - Ewa Piotrowska, która będzie pełniła funkcję I wiceprezydenta, dyrektorka Teatru Banialuka im. J. Zitzmana z Bielska-Białej - Lucyna Kozień pełniąca funkcję II wiceprezydenta oraz dwaj członkowie zarządu: dyrektor kieleckiego Teatru Lalek „Kubuś” - Robert Drobniuch oraz Bernarda Bielenia z Akademii Teatralnej w Warszawie Filia w Białymstoku -Wydział Sztuki Lalkarskiej.
Nowo wybrana komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Ireneusz Maciejewski - przewodniczący oraz Renata Chudecka i Marek Chodaczyński.
Wybrano również radnych do światowej Rady UNIMA. Nasz kraj na arenie międzynarodowej reprezentować będą: Ewa Piotrowska i Jacek Malinowski.
Marszałkiem Rady POLUNIMA został natomiast Zbigniew Niecikowski.
http://polunima.pl/nowe-wladze-polunimy/
Zarząd Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP gratuluje nowo wybranemu Zarządowi POLUNIMY życząc twórczej, spełnionej pracy na rzecz całego środowiska lalkarskiego.