Logo

INFO


button2

Informacja nt. projektów artystycznych z udziałem ZASP

Szanowne Koleżanki i Koledzy


Informuję, że członkowie ZASP, którzy chcą realizować projekty artystyczne z udziałem ZASP muszą składać je za pośrednictwem Zarządu Koła, Oddziału lub Sekcji, do których przynależą - zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Główny  ZASP w dniu 24  czerwca br. Regulaminem „Zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (dalej „ZASP”)” w projektach artystycznych oraz w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji  ZASP lub organizowanych z udziałem ZASP”     Jan Tomaszewicz
 Pełnomocnik ds. Wniosków


link do regulaminu