Logo

INFO


button2

RADOSŁAW STĘPIEŃ

RADOSŁAW STĘPIEŃ
LAUREAT NAGRODY IM. LEONA SCHILLERA
Z REKOMENDACJI ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO ZASP - LAUDACJA

Szczęście i powodzenie tkwią w nas samych. Musimy je trzymać: mocno i głęboko, skoro tylko wewnątrz nas zaczyna się coś rozluźniać, opuszczać, męczyć, natychmiast wszystko dookoła nas popuszcza wodze, opiera się nam buntuje, uchyla się od naszych wpływów…Jedno wypływa z drugiego, porażka następuje po porażce i wszystko skończone.
Thomas Mann (Buddenbrookowie)

    Rozpoczynam tę laudację cytatem z Tomasza Manna, którego Laureat kocha, tak jak ja. Cytat ten, to nie tyle przestroga, co raczej refleksja, którą się dzielę z dzisiejszym Laureatem. Z prawdziwą bowiem radością przyjąłem wiadomość o przyznaniu Nagrody im. Leona Schillera mojemu byłemu studentowi w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

    Pan Stępień był także moim asystentem przy realizacji „Nie całkiem wesołej historii” Czechowa w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Od razu trzeba powiedzieć, iż asystentem wzorowym. Należy on bowiem do młodych artystów, obdarzonych nie tylko talentem, ale i niebywałą erudycją (zadziwiającą u tak młodego człowieka) oraz niezwykłą sumiennością i zaangażowaniem.  O panu Stępniu jest coraz głośniej, co mnie jako pedagoga napawa dumą, a zwyczajnie serdecznego dla Radka człowieka, niezwykle cieszy.

    Jego pozycja w świecie teatralnym rośnie z dnia na dzień i – jestem przekonany, że teatr polski będzie z niego dumny. I że Nagroda wielkiego Leona Schillera idzie we właściwe ręce.

Profesor Józef Opalski
Akademia Sztuk Teatralnych, Kraków

Warszawa, 1o czerwca 2o19 roku