Licznik odwiedzin : 4264211
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

XIII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja wolności 2019”

XIII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja wolności 2019”
Festiwal odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2019 roku w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska .
Koncert Konkursowy odbędzie się 8 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00, według harmonogramu ustalonego przez jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.
Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jaga Kofta, Krzysztof Dzikowski, Krzysztof Heering, Paweł Sztompke, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Piotr Bakal i Jan Kazimierz Siwek. Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.
Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz), Nagrodę ZASP za najlepszą interpretację utworu Jonasza Kofty, Kryształowy Kamerton, nagrodę ZAKR za prezentację najlepszego utworu autorskiego lub współautorskiego, Nagrodę Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz wyróżnienia, którymi będą zaproszenia do Koncertu Finałowego z udziałem artystów Warszawskiej Sceny Bardów.
W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,
- walory głosowe,
- dykcja,
- muzykalność,
- interpretacja piosenek konkursowych,
- walory artystyczne utworów autorskich,
- osobowość sceniczna.
Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań
- I nagroda - Złoty Klucz – 2 500 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz – 1 000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz – 500 PLN
- Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – 1 000zł
Koncert Finałowy, w którym wystąpią Laureaci 2019 oraz artyści i sympatycy Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów: Krzysztof Daukszewicz, Kuba Sienkiewicz, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe oraz Nula Stankiewicz & Janusz Strobel, Jarosław Wasik, Stefan Friedmann i Agnieszka Ozon (Złoty Klucz 2018), odbędzie się 9 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz, tel.: 726 55 60 12 - Warszawska Scena Bardów
- Kamila Korzybska, tel.: 22 277 08 04 - Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Jerzy  Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów  
jerzy.mamcarz@wp.pl

Barbara Gebler-Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m.st. Warszawy 
sekretariat@cpk.art.pl