Licznik odwiedzin : 3815708
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

XIII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja wolności 2019”

XIII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja wolności 2019”
Festiwal odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2019 roku w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska .
Koncert Konkursowy odbędzie się 8 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00, według harmonogramu ustalonego przez jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.
Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jaga Kofta, Krzysztof Dzikowski, Krzysztof Heering, Paweł Sztompke, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Piotr Bakal i Jan Kazimierz Siwek. Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.
Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz), Nagrodę ZASP za najlepszą interpretację utworu Jonasza Kofty, Kryształowy Kamerton, nagrodę ZAKR za prezentację najlepszego utworu autorskiego lub współautorskiego, Nagrodę Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz wyróżnienia, którymi będą zaproszenia do Koncertu Finałowego z udziałem artystów Warszawskiej Sceny Bardów.
W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,
- walory głosowe,
- dykcja,
- muzykalność,
- interpretacja piosenek konkursowych,
- walory artystyczne utworów autorskich,
- osobowość sceniczna.
Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań
- I nagroda - Złoty Klucz – 2 500 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz – 1 000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz – 500 PLN
- Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – 1 000zł
Koncert Finałowy, w którym wystąpią Laureaci 2019 oraz artyści i sympatycy Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów: Krzysztof Daukszewicz, Kuba Sienkiewicz, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe oraz Nula Stankiewicz & Janusz Strobel, Jarosław Wasik, Stefan Friedmann i Agnieszka Ozon (Złoty Klucz 2018), odbędzie się 9 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz, tel.: 726 55 60 12 - Warszawska Scena Bardów
- Kamila Korzybska, tel.: 22 277 08 04 - Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Jerzy  Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów  
jerzy.mamcarz@wp.pl

Barbara Gebler-Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m.st. Warszawy 
sekretariat@cpk.art.pl