Licznik odwiedzin : 4260371
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Prezydent Miasta Tarnowa

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów, będącego samorządową instytucją kultury (instytucją artystyczną) Gminy Miasta Tarnowa wpisaną do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Tarnowa pod nr KS II –4011/4/94.
Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w Zarządzeniu Nr  225/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 maja 2019 r. zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa (https://bip.malopolska.pl/umtarnow).
Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 18.00 do Kancelarii Głównej w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 (33-100 Tarnów).