Licznik odwiedzin : 4270254
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Plakat Stasysa Eidrigeviciusa

Plakat Stasysa Eidrigeviciusa
Stasys Eidrigevicius zaprojektował kolekcjonerski plakat dla Sekcji Teatrów Lalkowych specjalnie na obchody Światowego Dnia Lalkarstwa, które w tym roku celebrowane były w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Praca będzie nam teraz towarzyszyć zarówno jako ilustracja środowiskowych imprez, tło przyznawanych dyplomów oraz  jako prezent dołączany do nagród przyznawanych przez Sekcję wyróżniającym się twórcom teatru lalek.
Jan Wilkowski, autor Hymnu Lalkarza, kukiełkarskie bractwo porównywał do wędrownego ptactwa. Stasys Eidrigevicius nie znając tego tekstu, jak widać, również miał takie skojarzenia. Coś jest na rzeczy...
Artysta niedawno odwiedził Sekcję Teatrów Lalkowych ZASP, aby na plakatach złożyć obiecane autografy.
mw-h