Licznik odwiedzin : 4260373
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu