Licznik odwiedzin : 3935578
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP

Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP

Zarząd Główny ZASP-Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji zwołał Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP, który odbył się 1 kwietnia 2019 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.
Celem Nadzwyczajnego LIX Walnego Zjazdu Delegatów ZASP było uchwalenie zmian w Statucie ZASP oraz podjęcie uchwał wynikających z dokonanych zmian w Statucie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Przewodniczącą Zjazdu i Prezydium w składzie: Małgorzata Talarczyk, Lidia Bogaczówna, Cezary Domagała oraz Filip Frątczak, została Renata Pałys. Wszyscy wybrani przez Delegatów w głosowaniu jawnym.
Głosami zdecydowanej większości Delegatów, w obecności członków Zarządu Głównego ZASP oraz zaproszonych gości, pod prawną opieką mecenasów: Marka Bukowskiego i Grzegorza Rybickiego, Zjazd przegłosował nowy Statut.

Podjęto trzy uchwały:
1. w sprawie zmian Statutu, uchylenia dotychczasowego statutu i uchwalenia Statutu w nowym brzmieniu;
2. w sprawie utworzenia Sekcji Repartycyjnych;
3. w sprawie utworzenia Sekcji Nierepartycyjnych.

Zdjęcia - Maria Wilma-Hinz