Logo

INFO


button2

B’cause Dance Company - audycja dla tancerzy

B’cause Dance Company - audycja dla tancerzy

Choreograf Bartek Woszczyński i B’cause Dance Company ogłaszają nabór do zespołu na kreację nowego spektaklu Faceless | Less Face.

 

Poszukujemy 2 kreatywnych, charyzmatycznych tancerzy (mężczyzn) ze świetną techniką tańca współczesnego oraz doświadczeniem w pracy kreatywnej, opartej zarówno na improwizacji, jak i gotowym materiale ruchowym. Umiejętności takie jak partnering, czy contact work będą dodatkowym atutem.

Próby do spektaklu odbywać się będą w Warszawie, a rozpoczną się 13 maja (poniedziałek - piątek, godz. 9:30 - 15:30) i potrwają do premiery spektaklu, która odbędzie się 24 czerwca w Teatrze Syrena w Warszawie. Dodatkowo jeden z tancerzy weźmie również udział w spektaklu Homesick | Sick Home (próby odbędą się od 9 do 15 kwietnia oraz w drugim tygodniu maja) na spektakle w maju w Polsce oraz Danii.

Audycja odbędzie się 31 marca 2019 r. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojego CV (1 strona), linku do 1-3 minutowego nagrania ukazującego siebie w ruchu (link online) oraz wypełnionego formularza dotyczącego przetwarzania danych osobowych (link do pliku poniżej) na adres
bcausedc@gmail.com w tytule wpisując ‚Faceless | Less Face Audycja’ do 14 marca. Prosimy również napisać Waszą dostępność w podanych terminach. W ciągu dwóch dni po upłynięciu terminu zgłoszeń skontaktujemy się ze wszystkimi i zaprosimy wybrane osoby na audycję.

B’cause Dance Company jest warszawskim teatrem tańca z międzynarodowym zespołem artystów działającym projektowo pod dyrekcją artystyczną Bartka Woszczyńskiego. Obecnie nasza strona internetowa jest w trakcie budowy, jednak zapraszamy Was do zobaczenia trailera naszego ostatniego spektaklu Homesick | Sick Home:
https://www.youtube.com/watch?v=QSzEp54qgIM.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie
www.bartekwoszczynski.com

Organizator nie gwarantuje zakwaterowania i zwrotu kosztów podróży.

Projekt realizowany będzie przez Fundację B’cause dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawa.

B’cause Dance Company

Formularz do pobrania:
https://drive.google.com/open?id=18_ZbONFIsMcvZp4q7oZkDljCk2UJrJ3x

--------------------------------------------
AUDITION NOTICE
Choreographer Bartek Woszczynski and B’cause Dance Company are looking for dancers for a new creation ‚Faceless | Less Face’. We are looking for 2 creative, charismatic male dancers with excellent contemporary dance technique and experience in working creatively, based on both improvisation and set material. Skills such as partnering or contact work will be advantages.

The rehearsals for the project will start on the 13th of May and will last until the premiere (Monday-Friday, 9:30-15:30), which will happen on the 24th of June in Teatr Syrena. Both the rehearsals and the performance will take place in Warsaw. Additionally, one of the dancers will take over one of the roles in a performance Homesick | Sick Home (rehearsals will happen between the 9th and the 15th of April and the 2nd week of May) for performances in May in Poland and Denmark.

In order to apply, please send your CV (1 page), a link to a 1-3 minutes material showing you moving and a filled GDPR form to
bcausedc@gmail.com (link below) titled 'Faceless | Less Face Audition’ by March 14th. Please, also write your availability for the dates. Within two days after the deadline, we will contact all of the applicants and invite selected dancers for the audition that will happen on the 31st of March (detailed information will be sent via email to the selected dancers). Please let us know if you need an advance notice in order to plan your travel. We will contact you as soon as possible.

B’cause Dance Company is a project based company with an international team of artists working under the artistic direction of Bartek Woszczynski in Warsaw, Poland. Currently, our website is under construction, however you can see a trailer of our latest work here:
https://www.youtube.com/watch?v=QSzEp54qgIM.

More information are available on
www.bartekwoszczynski.com

The organiser is not able to cover the travel and accommodation during the audition. Please, be aware that you need to have a work permit in the EU in order to apply for this position.

The project will be run by Foundation B’cause thanks to the support of the city of Warsaw.

We look forward to hearing from you!

B’cause Dance Company

Link to the form:
https://drive.google.com/open?id=18_ZbONFIsMcvZp4q7oZkDljCk2UJrJ3x