Licznik odwiedzin : 4264205
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

100-lecie ZASP-u w Krakowie

100-lecie ZASP-u w Krakowie

A tymczasem w Krakowie… skoro Niepodległa i Biało-Czerwona świętuje 100-lecie, to również była okazja uroczysta by uczcić 100-lecie ZASP-u, oczywiście w Klubie Aktora - SPATiF. Miłe oficjalności prowadzone przez Wacława Jankowskiego (przewodniczący Oddziału Krakowskiego) były okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek i medali.

Statuetkami wyróżniono: prof. Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, Józefę Grodecką – Dyrektora DPS im. Helclów w Krakowie oraz Krzysztofa Nowosada – właściciela „Loża” Spółka Jawna. Wśród wyróżnionych medalami znaleźli się Magda Sokołowska, Barbara Szałapak, Lidia Bogaczówna, Leszek Piskorz, Mariola Łabno, Barbara Stesłowicz, Józefa Zającówna, Jadwiga Lesiak, Bolesław Brzozowski, Andrzej Buszewicz, Tadeusz Szybowski, Jolanta Nord, Ryszard Szetela, Ewa Zytkiewicz.

Po oficjalnościach Żuk Józef Opalski zaprosił na mini wykłady obrazujące historię ZASP-u, scenę opanowała trójca profesorska: Ziuta Zającówna, Jacek Popiel i Tomasz Mościcki.
A potem już było tylko i wyłącznie wesoło i romantycznie za sprawą fragmentów spektaklu „Piosenka Ci nie da zapomnieć” przygotowanego przez reżysera Wojciecha Graniczewskiego. W świat kabaretu przedwojennego wprowadzili nas: cudownie śpiewająca Beata Malczewska, równie wspaniałe Lidia Bogaczówna i Anna Lena Lenczewska oraz panowie Jacek Milczanowski, Bolesław Brzozowski i rewelacyjny Jerzy Kluzowicz (pianino).

Autor: Andrzej Czapliński