Logo

INFO


button2

Opera Śląska ogłasza konkurs na stanowisko: muzyk orkiestry - skrzypce tutti

Opera Śląska ogłasza konkurs na stanowisko: muzyk orkiestry - skrzypce tutti

Kartę zgłoszeniową (do pobrania)
należy składać w Dziale Kadr Opery Śląskiej
lub drogą elektroniczną na adres: kadry@opery-slaska.pl
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: muzyk orkiestry - waltornia”
do 31 grudnia 2018 r., do godz. 11.00

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na przesłuchanie, którego planowany termin to 16.01.2019 r. o godz. 10:00

Osobie, która pomyślnie przejdzie rozmowę Opera Śląska oferuje:
- pracę w renomowanej instytucji kultury o ugruntowanej pozycji,
- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego

DO POBRANIA:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa

www.opera-slaska.pl