Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

„Rozwój Sektorów Kreatywnych” - nabór wniosków na rok 2019 do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Rozwój Sektorów Kreatywnych” - nabór wniosków na rok 2019 do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

Do 30 listopada 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Sektorów Kreatywnych”.

 

 

 

Celem programu jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów ukierunkowanych na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie UE i poza nią. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom gier wideo, muzyki, wzornictwa i nowych mediów.

 

 

 

Do dofinansowania kwalifikują się następujące rodzaje projektów:

 

1) organizacja działań edukacyjnych (maksymalna kwota wnioskowana: 150 tys. zł),

 

2) budowanie sieci współpracy (maksymalna kwota wnioskowana: 200/500 tys. zł),

 

3) badania i analizy (maksymalna kwota wnioskowana: 100 tys. zł),

 

4) wspieranie eksportu (maksymalna kwota wnioskowana: 100 tys. zł),

 

5) prototypowanie i rozwój produktu (maksymalna kwota wnioskowana: 75 tys. zł),

 

6) tworzenie innowacyjnych artystycznie wideoklipów muzycznych (maksymalna kwota wnioskowana: 50 tys. zł).

 

 

 

O dofinansowanie ubiegać mogą się następujące typy podmiotów:

 

1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

 

2) organizacje pozarządowe,

 

3) samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra KiDN i JST).

 

 

 

Regulamin oraz pozostałe szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/rozwoj-sektorow-kreatywnych.php.

 

   

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wydział Strategii, Analiz i Sektorów Kreatywnych

 

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

 

Biuro: Tamka 3 | 00-349 Warszawa

 

Adres korespondencyjny: Krakowskie Przedmieście 15/17 | 00-071 Warszawa

Telefon: +48 (22) 69-25-459