Logo

INFO


button2

Oświadczenie Tomasza Grochoczyńskiego, Członka Zarządu Głównego ZASP

Warszawa, 10 września 2018 r.

Oświadczenie Tomasza Grochoczyńskiego, Członka Zarządu Głównego ZASP.

W związku z przekazywanymi przez media informacjami dotyczącymi aktów molestowania podczas zajęć prowadzonych przez Dyrektora "Fundacji Teatr Akademicki" i pojawienia się mojego imienia, nazwiska oraz funkcji przy opisywaniu tego nagannego procederu, oświadczam że:

Nigdy nie uczestniczyłem w zajęciach prowadzonych przez Dyrektora "Fundacji Teatr Akademicki",  w trakcie których dochodziło do takich zachowań  z jego strony.  Zaznaczam, iż takie zachowanie spotkałoby się z moją natychmiastową, jednoznacznie negatywną reakcją.

Moja styczność z "Fundacją Teatr Akademicki" sprowadzała się zasadniczo do oglądania i oceny prób generalnych oraz spektakli wystawianych przez ten Teatr, na prośbę jego Dyrektora.

W związku z powyższym jakiekolwiek łączenie mojej osoby z opisywanym procederem jest dla mnie niezwykle krzywdzące i narusza moje dobre imię jako wieloletniego pedagoga, aktora oraz działacza ZASP.